Taja udah dalam Malaysia ukai reti enda ulih nagih hak.
Cari Berita

Advertisement

Taja udah dalam Malaysia ukai reti enda ulih nagih hak.

Admin | beritaiban@gmail.com
September 1, 2017

BINTULU: Sarawak ulih nagih hak baka ke udah disetuju dalam Sempekat Malaysia ti disain  54 taun ke udah di London.

Kepala Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Openg nyemetak madah taja udah dalam Malaysia ukai reti kitai enda ulih nagih jak kitai baka ke udah disetuju dalam Sempekat Malaysia jke disain 54 taun ke udah di London.

Nya kebuah, ku iya randau enggau Perintah Besai dalam ngulihka hak Sarawak ke udah lenyau deka dipajak.

“Aku udah nganjung raban ke London ngaga pansik pasal Sempekat Malaysia 1963 lalu sida pulai baru mai sekeda utai ke beguna dikena nyukung penemu kitai,” ku iya.

Iya madah munyi nya rambau pengerami Hari Kebangsaan Renggat Nengeri Sarawak ba Laman Dewan Suarah Bintulu kemari.

Ku iya, pengawa kitai deka nagih hak Sarawak mega ukai reti sukung kitai ngagai undang-undang Malaysia udah tusur.

“Kitai tetap nyukung perintah besai ke tegap lalu kitai mega keran meda kaul Nengeri-Perintah Besia mengkang rat sereta manah.

“Kitai deka seruran berandau enggau perintah besai nengah chara manah baka diri sebilik dalam mutar sebarang aja penanggul awak pulaika pemutus ti manah,” ku iya.

Iya mega meri terima kasih ngagai Menteri Besai laban ke seruan sedia berandau pasal peminta  Sarawak ti nagih kuasa Nengeri ke udah lama lenyau lalu patut diberi pulai ke Sarawak.

Kepala Menteri mega meransang rayat di nengeri tu ngambika ngempung semua pengeraja asal nyengkaum penemu, numpu ngagai juluk, nyeliahka isu mit ke ulih ngeruga sereta mengkang beserakup nyadi rayat Sarawak anang ngira bida penemu.

Kelimpah nya, iya mega madahka chara baru dikena ngemansangka pengawa betupi ti ulih meri penguntung ngagai raban orang bumai di nengeri tu seraya ngungkupka agih belanja RM100 juta nyadika puku ngena entukar khas ke deka dipadahka perintah enda lama agi.>

“Nengeri Sarawak besai lalu ngembuan mayuh tanah ungkup pengawa betanam betupi baka Tunoh di Kapit enggau sitak Sadok di Betong ke bedau dipeda asil,” ku iya.

Iya madah, lebih 50 taun kitai udah nguji ngangkatka tikas betanam betpi ba nengeri tu ngagai status industri tang bedau nyapai tikas ke dikeingin sereta udah gawa bebendar kelalu lama ngena chara meri subsidi tang agi ga enda ulih ngangkatka status betanam betupi ba nengeri tu ngagai tikas komersil.

Ngenang pasal pengerami Hari Kebangsaan ku iya, iya enda disebut Hari Merdeka Menua tang Hari Kebangsaan laban haribulan Tanah Melayu merdeka enggau haribulan penumbuh Malaysia enda sebaka haribulan.

“Terima kasih ngagai Perintah Besai laban nemu bebasaka sentimen rayat di Sarawak,” ku iya.

Iya mega madah pasal Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud udah meda semua utai ke nyadi dalam  Nengeri Sarawak ke nempuh mayuh penusah, pemedis enggau penyamai pengidup sekumbang udah diberi kuasa merintah diri ari Perintah British kena 22 Julai 1963 lalu numbuhka Malaysia.

Dua bulan udah nya kena 16 September 1963.

Ku iya, penguda gawa ba renggat perintah besai pengelama beberapa taun, Tun Taib pulai baru Sarawak nyadi Kepala Menteri keempat kena bulan March 1981.

“Aku tau nyebut enggau penuh pengandal iya nya Tun Taib seiku Ketuai Eksekutif Sarawak nyentuk Februari 2014 iya nya jeman ti beratika Sarawak moden.

“Pengudah betaun-taun ngaduka Sarawak dia Kepala Menteri ke dulu suba - Stephen Kalong Ningkan, Penghulu Tawi Seli enggau Tun Rahman, chukup kiruh ngereja pengawa nentuka pengelikun politik Sarawak nyentukka menua tu likun ari kena keruga ba dalam enggau luar,” ku iya.

Iya madah, jeman Tun Taib mih nyadi sebengkah ari pengawa ngaduka pengelikun politik enggau pengelikun ngujungka iya nyadi ekonomi moden.

Tambah mega, Politik Pemansang ke diguna  Tun Taib mega nyadi penemu pemansang nengeri tu enggau penyerakup terus diterenak ba semua tikas.

Ku iya, jeman Tun Taib nyadi Kepala Menteri iya beratika chara ngatur menua ke chukup manah nengah penumbuh Koridor Kuasa Dikena Baru Sarawak (SCORE).

“SCORE mih nyadi kelai ubah pemansang ekonomi enggau industri Sarawak ti ngemataka penatai raban pemeranak puku ari luar lalu numbuhka beribu pengawa puang.

“SCORE mega nempa Sarawak ulih ngatur raban pengereja pengawa seraris enggau penatai pemisi nengeri tu,” ku iya.

Iya madah, Tun Taib mega orang kepenudi dalam kabinet terubah pengudah numbuhka perintah diri empu ba taun 1963 lalu Tun Taib mega udah numpuka pengidup iya lebih ngagai pemaik rayat Sarawak enggau Malaysia, seiku ketuai enggau seiku negarawan ke udah ngaga Sarawak ba penuduk ke entap, ekonomi mansang sereta moden.

Iya enggau semua rayat besampika Tun Taib enggau bini iya terus diberi pengerai dalam nyadi payung penyerakup rayat pupu bansa enggau pengarap di nengeri tu.

Dikeranjai: Utusan Borneo