Ungkus ngaga, ngemanah sekula deka dipadah ngagai mensia mayuh
Cari Berita

Advertisement

Advertise Here

Ungkus ngaga, ngemanah sekula deka dipadah ngagai mensia mayuh

Admin | beritaiban@gmail.com
October 26, 2017

Dato Sri Michael Manyin anak Jawong
KUCHING: Perintah nengeri nadai ngelalaika penyampau ungkus ke deka kena ngaga sekula baru tauka ngemanahka agi gaya sekula ke udah tuai, pia ku Menteri Pelajar, Sains enggau Pansik Teknologi, Dato Sri Michael Manyin anak Jawong.

Iya madah, sekeda sekula baru ke deka digaga ngena ungkus RM1 bilion, ari baruh tanggungpengawa opis menteri nya sereta Opis Pelajar Menua (JPNS).

“JPNS enggau Opis Menteri kami ke deka megai tanggungpengawa ba projek ngaga sekula baru tu, lalu semua pengawa ngaga enggau ungkus nya deka dipadah ngagai mensia mayuh.Nadai utai dipelalaika.

“Nyema projek nya baru, kami deka muka tinda (JPNS enggau opis menteri nya) megai tanggungpengawa nya.

Kami enda belalaika ungkus laban penyampau belanja ti deka dikena ngaga projek sekula baru, tauka ngemanahka agi sekula ke udah tuai tauka jai di nengeri tu udah dikemendarka, “ ku Manyin.

Iya madah munyi nya lebuh dikerandau pengarang berita pengudah nutup Sarawak English Language Education Symposim ti berambaila leka jaku ‘Connecting the Dots: Curriculum, Classroom & Community’ ke digulu urung seribu iku pengajar, Kepala Pengajar sereta pengelicha ari menua tu enggau menua luar.

Iya mega madah munyi tu nimbal penerang ADUN Batu Lintang See Chee How, dalam surat berita The Borneo Post kemari, ke alai See minta perintah nengeri enggau opis menteri Manyin, madahka dalam pakej ngaga sekula baru (nganti sekula lama sereta jai) enda tau enda dipansik, ngambika projek nya digaga nitihka timpuh ke ditetapka maya tembu nyengkaum ungkus dikena ngaga nitihka penyampau bajet ke diberi.

See madah munyi nya lebuh nimbal iya bekaul enggau SK Pulau Seduku di Sri Aman, ke lama udah digaga tang lalu enda tembu naka ke diatu (ba surat berita kemari), lalu sekula nya ulih endur belajar dalam kandang tiga minggu tu ila.

See mega madah, pengelaun projek nya tembu sereta ungkus ke mayuh dikena ari ke patut, patut ditasat.

“Pekara ke dipadah iya (See) dalam surat berita The Borneo Post kemari, tebal agi projek nya digaga ari sepiak nyin, nadai utai ke dipelalaika.

“Perintah nengeri deka megai tanggungpengawa penuh ba projek ngaga sekula baru, berengkah ari lngelangkar, ngaga sereta ngemataka projek nya nyentuk ke tembu, lalu atur tu dipesetuju Perintah Besai, Unit Pemansang Ekonomi (EPU) enggau Opis Menteri Wang (KKM) Perintah Menua nengah JPNS ti ngemansutka belanja RM1 bilion dikena ngaga projek tu ke deka berengkah digaga dalam bulan Februari tu ila.

Berebak enggau nya, ba sekula ke kurang nembiak sekula (SKM),bisi 651 buah sekula di Sarawak ke dirikod dalam ketegori nya.

Ambika chunto menua luar ke nyauka sebaka enggau Sarawak ke bisi SKM, iya nya Finland, Ireland, New Zealand, Singapore, ke alai penyampau mensia ke diau di menua nya urung 5 juta aja sereta ngembuan 3,000 buah sekula ke mit aja, ku iya.

Di Sarawak ku Manyin, bisi 1,454 buah sekula lalu peny ampau mensia mayuh ke nguan menua tu bisi 2.7 juta.

Taja pia, menua luar baka New Zealand, Ireland enggau Finland, pemutus pelajar nembiak ke dalam SKM di menua nya manah sereta nyulut ari orang bukai,laban nembiak enda mayuh, pengajar ngajar pan ulih ngajar enggau manah.

Sekeda apai indai ke diau ba menua Toronto, Kanada sereta menua bukai (ke mayuh ngembuan sekula mit),anak sida iya enda di anjung besekula tang diajar apai indai di rumah.

Tang di Sarawak enda baka nya, enda sebaka enggau menua ke disebut aku tadi. Sekula mit enda nyulut laban kitai nadai pemisi, environmen enda eklusif, nadai komunikesyen, elekterik sereta ai, lalu enti perintah meri ungkup pan enda mayuh laban nitihka penyampau nembiak ba sekula nya.

“Enti sekula nya mit, mit mih geran diberi ngagai sekula nya,” ku iya.

Kelimpah ari nya, iya madah SKM enda ulih nyulut laban pengajar ke ngajar di sekula nya enda dilatih ngajar subjek khas baka Sains, Matematik engga English.

“Pengajar tu enda dilatih dalam subjek nya tang diansak ngajar subjek nya (nya kebuah nembiak enda pandai).

Berengkah ari taun baru tu semua SKM deka digempuru ba sebuah sekula besai enti apai indai setuju. Perengka guna ba sekula ke besai nya mega chukup lalu ulih dikena bala nembiak nyengkaum buding,” ku iya.

Sama bisi enggau ngulu atur pengawa nya kemari, Sekretari Mendam Opis Menteri Pelajar, Sains enggau Pansik Teknologi, Datu Surdasono Osman enggau Direktor JPNS, Rakayah Madon. #UtusanBorneo