Header Ads

 • Baru Nyadi

  LHDNM deka bebendar nentuka sistem mayar chukai diatur enggau manah

  LHDN MALAYSIA
  SIBU: Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia (LHDNM) deka bebendar agi gawa nentuka sistem atur pengawa mayar chukai menua dipejalai enggau sikar, efisien sereta integriti.

  Direktor Nengeri Wilayah Persekutuan Putrajaya Datin Wan Azni Wan Hassan madah tu nyengkaum akta ti dipejalaika LHDNM sereta undang-undang bekaul.

  Ku iya, bayar chukai diambi begulai enggau asil perintah ke bukai ti nyadi pemansut besai ngagai penatai pemisi menua.

  “Pekara nya (pupu) deka dikena ba pekara bekaul enggau pemansang belalauka pengelain program enggau agenda tranformasyen menua ti udah diperambu ngambi diasaika semua serak komuniti nengah chara komprehensif  enggau mungkur semua,” ku iya.

  Iya mansutka jaku nya lebuh macha jaku Ketuai Eksekutif LHDNM Dato Sri Sabin Samitah lebuh bejadika Seminar Percukaian Kebangsaan 2017 LHDNM di sebuah hotel tebilang ditu.

  Nitih ku Wan Azni seminar nya nyadi program pelajar chukai ti udah diperambu kalinda LHDNM ke alai tuju iya meri kelala enggau penerang pemadu baru ngagai raban gempung profesional, pengaji, mensia mayuh bekual enggau ubah ti bekaul bayar pupu ti dibantaika dalam bajet menua ninting taun.

  Ku Wan Azni bisi 24 endur di serata menua udah dipilih endur ngatur seminar nya, berengkah ari 2 November tu tadi di Kuala Lumpur lalau deka tembu di Shah Alam, Kuching enggau Labuan kena 16 November tu ila.

  Ku iya, LHDNM andal amat pelajar pupu ulih nambahka pemereti komuniti sereta nambahka penyampau orang angkunka bayar chukai enggau volunteer.

  “Seminar tu nyadi pelasar pemadu manah ngulihka penerang pemadu baru dalam sistem bayar pupu menua serata ngemai ngagai peminta ngulihka penerang tauka penemu silik agi, betul sereta terang pasal ubah nya,” ku iya.

  Bejaku silik agi, ku Wan Azni, dua batang pekara deka dibantai iya nya ‘2018 Budget Proposals’ enggau ‘Tax Compliancce: The Way Forward’.

  Nya alai iya ngarapka kededua batang pekara nya ulih mantu meri penemu enggau pemereti ba pekara mayar pupu, pengemeran bayar pupu enggau mensia mayuh.

  Sama bisi datai Sapit Direktor LHDNM Pampang Sibu Yek Le Yong. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads