Header Ads

 • Baru Nyadi

  Tasat genap serak dalam opis perintah, ku Ahmad

  Ahmad Malie
  KUCHING: Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja Dalam Perkhidmatan Awam (CUEPACS) Negeri Sarawak (CNS) bepenemu pengawa nasat penyalah makai suap enggau salah nguna kuasa patut dipejalaika ba genap serak tauka pangkat dalam opis perintah.

  Chairman CNS, Ahmad Malie madahka, piak ti bekaul iya nya Komiti Penagang Makai Suap Malaysia (SPRM) patut bejalaika tasat nya enda ngira pangkat ke dipegai ngambika enda bechiping.

  Iya ti ngarika CNS bepenemu, chara nya ulih mantu SPRM nyadika menua sereta pengeraja pengawa nadai makai suap sereta nadai salah nguna kuasa lebuh manggai taun 2020 ila.

  “Ba atur pengawa kitai nagang tauka ngemuntanka penyalah makai suap sereta salah nguna kuasa, CNS meri penemu ngambika ukai semina pengereja pengawa perintah ke bepangkat baruh aja dikemekuh, ditagit raban ti ditasat SPRM.

  “CNS ngarapka atur nya (nasat) patut dikerembaika agi enda ngira pangkat tauka pangku pengawa ke dipegai sesiku pegawai nya.

  “Nyema SPRM ulih bejalaika pengawa tu enggau konsisten, CNS arap bendar iya nya juluk nadai penyalah makai suap lebuh manggai taun 2020 ulih nyadi nyata, nya lalu ngayanka pengereja pengawa opis perintah begedika pengawa makai suap enggau salah nguna kuasa ke pengelantang enggau pemaik menua,” ku iya madah ngagai Utusan Borneo.

  Ku Ahmad, CNS ke meri penerang baka nya ukai reti iya CNS ngaku mayuh pengereja pengawa opis perintah ngereja penyalah makai suap enggau salah nguna kuasa tang semina dikena ngingatka sereta ngelalau aja ngambika enda ngereja penyalah nya.

  Bekaul enggau pekara ti sama Ahmad ti ngarika gerempung nya madahka CNS nyukung penuh pemendar perintah nengah SPRM ke deka ngenukuka juluk menua tu nadai penyalah makai suap enggau nadai salah nguna kuasa ba taun 2020 ulih nyadi nyata.

  CNS ke nyadi gerempung nyaga perengeja pengawa opis perintah ku iya, ngasaika nya pekara ti positif.

  “CNS endang amat bebendar ngutuk penyalah makai suap sereta salah nguna kuasa, ti ukai semina dikena nyapai juluk nadai penyalah makai suap enggau nadai salah nguna kuasa lebuh taun 2020 tang mega nya nyadi prinsip pengidup enda ngira pangkat dikena ngenukuka kitai nadai tepuruk ngereja penyalah nya,” ku iya.

  Bepelasarka ripot Bernama apin lama, Ketuai SPRM Tan Sri Dzulkifli Ahmad madahka pengereja pengawa opis perintah ba pelasar ke betul nyapai juluk nadai makai suap enggau salah nguna kuasa lebuh manggai ba taun 2020.

  Ku Dzulkifli, penerit atur ti agresif sereta program penyedar enggau pengawa nagang makai suap ke dipejalaika SPRM dikena ngenukuka penyalah nya enda dikereja tauka enda dikemeranka ba raban pengereja pengawa. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads