6 January 2019 - Hari Minggu (The Epiphany of the Lord)
Cari Berita

Advertisement

6 January 2019 - Hari Minggu (The Epiphany of the Lord)

Admin | beritaiban@gmail.com
January 6, 2019

The Epiphany of the Lord.

6 January 2019 - Hari Minggu (The Epiphany of the Lord)

Bacha Ke Satu: Isaiah 60: 1 - 6

Angkat, Jerusalem, lalu manchar baka mata hari. Mulia TUHAN manchar ngagai nuan!

Semua bansa bukai deka dibap pemetang, Tang penampak TUHAN deka manchar ngagai nuan. Penampak mulia Iya deka meruan enggau nuan.
Semua bansa deka datai ngagai penampak nuan, lalu bala raja deka datai ngagai penampak hari nuan ti baru.

Perening ngagai utai ti ngelingi nuan, lalu peda utai ti nyadi: Bala nembiak nuan begempuru laban sida deka pulai baru ngagai menua sida empu! Bala anak lelaki nuan deka datai ari menua ti jauh. Bala anak indu nuan deka dibai baka ke mai anak mit.

Nuan deka meda nya, lalu ati nuan deka penuh laban pengaga. Nuan deka getar-getar gagit ati. Pengaya semua bansa deka dibai ngagai nuan. Pengaya sida deka datai ari tasik luar.

Rintai bala unta deka datai ari Midian enggau ari Epah. Sida deka datai ari Sheba, mai emas enggau menyan. Orang mayuh deka madahka berita ti manah pasal utai ti udah dikereja TUHAN!

Masmur Entara: Masmur 72: 1 - 2, 7 - 8, 10 - 11, 12 - 13
Saut (peda 11): Semua bansa di dunya deka meremi nyembah Nuan TUHAN.

Ke Satu
Ajar raja ngambika iya ngakim ngena pengelurus Nuan, O Allah Taala. Bagi ngagai iya atur Nuan ti lurus, ngambika iya megai bala nembiak Nuan enggau pengelurus lalu merintah orang ke seranta ngena atur ti lurus.

Saut: Semua bansa di dunya deka meremi nyembah Nuan TUHAN.

Ke Dua
Awakka pengelurus ngerembai ngagai semua endur seumur raja, lalu awakka pengaya tan, seagi bulan meri penampak. Perintah iya deka ngerembai ari tasik siti ngagai tasik siti, ari Eupratis di serata dunya.

Saut: Semua bansa di dunya deka meremi nyembah Nuan TUHAN.

Ke Tiga
Bala raja menua Spain enggau raja mayuh bengkah pulau deka meri iya pemeri. Raja menua Sheba enggau Seba deka mai pemeri ngagai iya.
Semua raja deka meremi di mua iya. Semua bansa deka bekereja ke iya.

Saut: Semua bansa di dunya deka meremi nyembah Nuan TUHAN.

Ke Empat
Iya ngelepaska orang ke seranta, ke ngangauka iya, enggau sida ke suntuk sereta enda dikibuhka orang. Iya sinu ati ke orang ke lemi sereta seranta. Iya ngidupka nyawa sida ke suntuk.

Saut: Semua bansa di dunya deka meremi nyembah Nuan TUHAN.

Bacha Ke Dua: Epesus 3: 2 - 3A, 5 - 6

Menyadi:
Kita tentu udah ninga pasal Allah Taala ke udah, ulih pengasih Iya, meri aku pengawa ke penguntung kita, enggau pasal jalai misteri nya udah dipadahka ngagai aku ngena pemandang. 

Misteri ti nadai udah kala dipandangka ngagai bala anak mensia ba serak ti bukai, baka ti udah dipandangka Roh Kudus diatu ngagai sida rasul Iya ti kudus enggau ngagai sida nabi. 

Misteri nya baka tu: Ulih Berita Manah, orang bansa bukai udah dibai sama enggau orang Judah bempu pesaka, nyadi raban tubuh nya, lalu sama enggau bempu utai ti udah disemaya dalam Jesus Kristus.

Alleluia (peda Matthew 2: 2)
Alleluia, alleluia
Kami bisi meda bintang Iya pegari di timur,
lalu kami datai deka nyembah Iya.
Alleluia.

Bacha Injil: Matthew 2: 1 - 12

Lebuh Jesus ada di nengeri Betlehem, dalam menua Judea, lebuh rambau Herod nyadi raja, orang ke pandai pasal bintang datai ari Timur ngagai Jerusalem.

Ku sida nanya, “Dini alai anak mit ke deka nyadi raja orang Judah ada? Kami bisi meda bintang Iya pegari di timur, lalu kami datai deka nyembah Iya.”

Lebuh Raja Herod ninga nya, iya enggau semua orang di Jerusalem lalu irau ati.

Iya lalu ngempuruka semua tuai imam enggau sida pengajar Adat, lalu nanya ngagai sida endur alai Kristus ada.

Ku sida madah ngagai iya, “Di nengeri Betlehem dalam menua Judea, laban utai tu udah ditulis siku nabi:

‘Nuan Betlehem ti di menua Judah, nuan ukai nengeri ti pemadu mit enti dibandingka enggau pemerintah ti bukai di menua Judah, laban ari nuan deka datai siku pemerintah ti deka nyadi pengibun nembiak Aku Israel.’ 

“Herod lalu mesanka orang ke pandai pasal bintang nya, lalu nemu ari sida maya bintang nya pegari.

Iya lalu ngasuh sida mupuk ngagai Betlehem. Ku iya, “Mupuk meh kita, lalu giga enggau bebendar endur alai anak mit nya, lalu lebuh kita udah tetemuka Iya, padahka ngagai aku, ngambika aku ulih mega datai lalu nyembah Iya.”

Sida lalu mupuk, lalu bintang ti udah dipeda sida di Timur bejalai dulu ari sida datai ke iya nyau ngetu ari atas endur alai anak mit nya.

Lebuh sida meda bintang nya, sida gaga amat ati.

Sida tama ngagai rumah nya, lalu meda anak mit nya, enggau indai Iya Maria. Sida besugang lalu nyembah Iya. Udah nya sida muka ma sida, lalu meri ngagai Iya emas, menyan, enggau mur.

Sida lalu pulai ngagai menua sida empu nengah jalai bukai laban sida udah diberi jaku tangkan dalam mimpi, enda nyagi sida pulai ngagai Herod.