Header Ads

 • Baru Nyadi

  Sarawak dikelala orang luar ketegal penyerakup pupu bansa

  KUCHING: Malaysia siti menua ke diuan mayuh bansa sereta mayuh macham pengarap tang enti diperatika model bepelasarka penyerakup ke tegap, orang ngelalau Sarawak nyadi model ke ngembuan bermacham raban bansa ke tegap.
  Jaku puji tu ukai ari rayat menua tu empu tang orang ari luar Sarawak.

  Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah pengawa kitai diatu, iya nya nyaga sereta ngintu penyerakup adat kitai, laban semina Sarawak ulih nyaga pekara tu lalu semina orang Sarawak aja ke nemu adat pesaka menua tu, lalu nyadi pemun ke ulih dikereja kitai sama-sama sereta ngemansangka mensia mayuh sereta menua tu.

  “Aku bidik endar laban diberi tanggung pengawa ngiring menua ke baik, pemaik, sereta ngembuan pemisi.

  “Nya alai, juluk kitai diatu, ngambi rayat kitai ke penau, mayuh macham bansa penau ari mayuh bengkah komuniti betatika pemansang agenda ke dikembuan kitai.

  “Tuhan nya bepengeraja, sayau ke rayat Sarawak, alai Iya meri kitai mayuh macham pemisi, Tuhan kitai mega adil, ke meda Sarawak tu likun endar, ditambah Iya pemisi kitai di Sarawak ditu,” ku Abang Johari.

  Iya madah munyi nya lebuh bejaku ba ngepunka atur pengawa ‘Lun Bawang Cultural Showcase Dinner’ di sebengkah hotel ditu,kemari sereta di gulu ulih urung 3,000 lebih mensia mayuh ari bemacham pupu raban bansa ngagai pengawa makai lemai nya.

  “Tu meh perampa kitai, tang ke nyadi pemerat, iya nya menua kitai enda tau enda aman, rayat kitai ngembuan penau, lalu pia mega kita meri pelajar ke pengabis manah ngagai anak kitai….Nadai orang bukai ke ulih nulung kitai enti kitai enda nulung diri empu.

  “Lalu ketegal nya mega, anak Sarawak enda tau enda nyamin pengelikun nengeri tu…Anang irau ke orang bukai, laban Tuhan deka mantu kitai, enti kitai nulung diri empu,” ku iya.

  Abang Johari ti mega nyadi Menteri Wang enggau Perambu Ekonomi nandu baru madahka, dalam bungkur menua Sarawak, kitai bisi pupu bansa Lun Bawang, Orang Ulu, Iban, Bidayuh, China, Melayu, Melanau sereta pupu raban bansa tauka etnik bukai, tang pemerat kitai iya nya, ngempuruka pemisi tu, lalu ngena pengelandik kitai ke semua pupu raban bansa.

  “Chara aku gawa tebukai, nyerumba Kepala Menteri sebedau aku, aku tu mega nyadi Kepala Menteri ke semua rayat Sarawak. Tanggungjawab nya berat endar tang aku di iring embing Tuhan.

  “Aku pechaya chara kitai mandangka adat pesaka kitai, adat pesaka ke berega, sistem ke berega ke dikemutar ulih kitai empu, aku pechaya del penyerakup kitai tu ulih dikunsik enggau pupu raban bansa bukai.

  “Nya kebuah, malam tu (pengawa makai lemai malam nya) berat laban Lun Bawang enda agi ngatur pengawa sida iya ukai semina di Lawas aja tang udah bisi di Kuching….Aku ngelaluka kita di Kuching ditu. Malam tu, chukup mandangka Lun Bawang enda diau ba menua pesisir aja tang udah bisi di Kuching, bandaraya menua Sarawak,” ku iya.

  Kuching aja ku iya, ngayanka gaya mensia mayuh ke kosmopolitan, sereta mensia mayuh ke pekuh, ke sama-sama deka ngemansangka menua tu.

  “Kuching, dipadah Bandaraya ke Bepenyerakup, ukai dipadah orang Sarawak aja, tang diauku orang ari lua baka pakar, Dr. Chandran Mustafa enggau Datuk Lee Lam Thye sereta raban akademik.

  “Sida iya mansik bandaraya bukai di Malaysia, lalu sida iya tetemuka Kuching, Sarawak nyadi model ke mandangka penyerakup nya berat di Malaysia.

  Ba atur pengawa nya malam kemari, Abang Johari ngarika Perintah Menua besemaya deka meri ungkup RM50,000 ngagai Gerempung Lun Bawang Kuching sereta RM50,000 kena sida iya ngaga aktiviti sida iya, sereta ungkup RM50,000 kena gerempung nya ngiga endur rumah tauka opis puang ke ulih alai ngaga opis gerempung nya, ke komuniti nya di Kuching.

  “Ngambika komuniti Lun Bawang ulih mandangka adat pesaka pupu raban bansa tu ngagai mensia mayuh di Kuching.

  “Lalu pia mega, aku meri jaku selamat ngagai pupu bansa tu, laban mujur nyerakupka komuiniti sereta bejalaika tanggung pengawa sida iya begulai enggau komuniti bukai, numbuhka sitak menua ke manah endar, ukai semina adat pesaka aja ke manah tang menua pan manah. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads