Header Ads

 • Baru Nyadi

  Woksyop dagang temuai deka digaga sebedau bejalaika ASP

  KUCHING: Opis Menteri Dagang Temuai, Seni, Main Asal, Nembiak, Lumba enggau Main beperambu deka ngatur woksyop enggau pengemeran industri dagang temuai, sebedau Sarawak nyadi nengeri keterubah bejalaika Akaun Satelit Pelancongan (ASP).

  Menteri iya, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah madahka, nya sebengkah chara dikena ngenyakah sereta ngangkatka agi dinsutri dagang temuai di nengeri tu.

  Iya arap bendar pengemeran industri dagang temuai ngembuan data tauka akaun baka penyampau temuai ke tama ke nengeri, pemayuh temuai ke bemalam ba hotel, pakej dagang temuai ke dilawa nyengkaum timbal ari temuai.

  “Kitai enggau naka pengelengkas deka ngatur woksyop sekalika sehari tauka dua hari, lalu kitai deka ngangauka semua pengemeran industri dagang temuai nyengkaum pengemeran hotel, pemalin temuai enggau kebukai.

  “Nengah woksyop tu kitai deka meda bakani mekanisma kepenudi sereta bakani chara ngumpul data. Nya kebuah kitai patut ngatur sehari tauka dua hari lab ungkup semua pengemeran industri ngambikaulih beratika nama penanggul sereta bakani ulih kitai ulih sebaka.

  “Tang ke pemadu beguna, bakani kitai deka ngena data nya sereta ditukar ngagai utai ti dikanggau Akaun Satelit Pelancongan (ASP). Bakani kitai ulih nyampurka data, ngaga analisis lalu ari nya kitai ulih ngena ASP, dikena kitai ngangkatka industri dagang temuai ngagai renggat tinggi agi,” ku iya dalam aum pengarang berita.

  Dulu ari nya Abdul Karim ngulu sereta bejadika ‘Taklimat Akaun Satelit Pelancongan Kepada Pemain Industri Pelancongan’, ti diatur Unit Pengurusan Data opis menteri nya ba sebengkah hotel ditu, kemari.

  “Kebendar nya ukai semina nguntungka industri dagang temuai aja tang mega meri penguntung ngagai pengurusan nengeri enggau opis kitai empu,” ku iya seraya madahka mayuh pekara ke patut dikemanahka.

  Kelimpah ari nya, dalam jaku pengelalau Sekretari Mendam Opis Menteri Dagang Temuai, Seni, Main Asal, Nembiak enggau Lumba enggau Main Asal Datu Ik Pahon lebuh ke ngenang pasal ASP madahka nya nyadi kereban dikena nentuka data ke betul bekaul enggau industri nya.

  Iya ngarapka enti ASP dipejalaika di nengeri tu ila, semua ejensi tauka opis sereta pengemeran industri ulih beserakup sereta bekunsi data awakka ulih dikena ngaga perambu, polisi sereta kuing industri dagang temuai di Sarawak.

  Ku iya nya senipak bendar enggau juluk perintah nengeri ba taun 2017 nengah agenda transformasi eknomi nengeri ti nyadika dagang temuai sebengkah sektor nyaup nyungkakka ekonomi, mai pemansang, nambahka penatai pemisi kelimpah nyendiaka peluang gawa dalam sektor servis.

  Nitihku iya, data ba opis menteri ke diatu iya nya data ke enda tentu betul laban bepelasarka nama ke dikena ba renggat perintah besai.

  “Kitai deka nyadi nengeri ti keterubah bejalaika tu (ASP), ngarapka enggau atur pengawa bejalaika tu kitai ulih ngumpul data ke lebih spesifik bekaul enggau sektor dagang temuai enggau sektor servis.

  “Ngarapka ngena data (ASP) ila, kitai ulih ngaga analisis, bejalaika perambu, polisi sereta ulih sama nyaup perintah dalam GDP nengah sektor dagang temuai enggau ke bukai,” ku iya.

  Sama bisi datai ngulu licha nya kemari Menteri Muda Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal Datuk Lee Kim Shin, Menteri Muda nembiak enggau Lumba enggau Main Datuk Snowdan Lawan, Ketua Perangkaan Negara Dr. Mohd Uzir Mahidin enggau ke bukai. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads