Header Ads

 • Baru Nyadi

  JPN nerima 6,784 peminta ada laun direjista naka bulan November 2017

  Dato Sri Fatimah Abdullah
  KUCHING: Naka bulan November 2017, Opis Pengerejista Bansa Sarawak bisi nerima 6,784 peminta ada laun direjista nengah operasyen ti dipejalaika Pasukan Petugas Khas (PPK).

  Menteri Pengintu Pengelantang Pendiau, Pengelantang Raban Bansa, Orang Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Nembiak Mit Dato Sri Fatimah Abdullah madah, PPK dipejalaika nengah Unit Khas Mindah Kin Kitu ti bejalaika program ngerejista mindah kin kitu ngagai menua ulu ari sukung pengari rayat.

  Iya madahka mekanisma PPK nyengkaum ngenukuka status peminta ari tuai rumah tauka ketuai genturung pendiau sereta Penghulu ke ngelala orang ti minta nya nya nengah ‘Akuan Berkanun’ ti bisi disediaka.

  “Naka 28 November 2017, bisi 158 operasyen PPK udah dipejalaika di serata Nengeri Sarawak ti mungkur 6,784 peminta ada laun direjista diterima.

  “Ari penyampau nya (6,784) Panel PPK lebuh ti bejalaika pengawa nya enggau Komiti Teknikal udah ngaga pemutus iya nya sepenyampau 4,568 peminta dikemendarka lalu 2,198 peminta enda diterima.

  “Lalu peminta sida ke enda diterima nya (2,198) ketegal endang ukai peranak menua, ukai ada di Sarawak enggau ukai anak endar sereta bisi tegal bukai ditemu maya dikerandau opis pengerejista,” ku iya.

  Fatimah mansutka pekara nya dalam aum pengarang berita pengudah baum enggau raban Opis Pengerejista Bansa Sarawak, ke diatur ba opis iya di Begunan Baitulmakmur ditu, kemari.

  Orang ke minta nya deka dipansik dulu ngena chara dikerandau dulu sebedau diterima dikena nyeliahka ari salah beri dokumen, ku iya.

  Nambahka nya iya madahka Unit Khas Bergerak (UBK) mega betapi enggau mayuh pemar lebuh deka mutarka isu peranak asal ke nadai dokumen pengelala diri.

  Taja pia Fatimah arap bendar opis pengerejista bansa ulih nyendiaka servis ke pemadu engkeman sereta nempa opis nya nyadi ejensi di mua pemadu manah di Sarawak.

  Dalam aum pengarang berita ke sama Direktor Opis Pengerejista Bansa Sarawak Jasni Jubli madah, peminta ada laun direjista ke enda diterima nya bepelasarka penerang ke diberi.

  “Ambika chunto lebuh ditanya orang ke minta nya madahka diri nadai apai indai sereta nadai kaban belayan nyaga, tang lebuh dipansik silik agi sida nya ukai asal ari nengeri tu tang nguji deka minta nyadi peranak menua tu.

  “Bisi mega orang nya selalu betukar nama ba tetiap endur lebuh deka minta dokumen nya. Chara nya udah ditemu tauka enda ulih dipelalaika,” ku Jasni seraya madahka nya mega entara kebuah peminta ditulak.

  Kelimpah ari nya, Fatimah madahka opis pengerejista bansa nengeri semanjai taun 2017, mayuh udah teulihka penyulut ti ngemegahka opis tauka ejensi sereta nengeri.

  Entara penyulut baka ‘Anugerah Khas Keselamatan Perlindungan 2016’, JPN Sarawak nyadi Champion Semua JPN ‘Hari Bakat Tahun 2017’, Champion Anugerah ‘Persekitaran Berkualiti’ enggau ‘Perkhidmatan Kaunter’ sereta Champion ba pengawa pemandang enggau pejurai pemadu manah sereta lumur dua Anugerah Kepala Menteri Sarawak (AKMS) Taun 2017.

  “JPN Sarawak ti deka ngulihka penuduk lumur satu ba AKMS 2018 patut nitihka kriteria ke udah ditetapka nyengkaum Kepimpinan Organisasi, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Sumber Manusia, Pengurusan IT, Pembudayaan Organisasi Cemerlang, Pengurusan Pelanggan enggau Pencapaian Organisasi,” ku Fatimah. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads