Header Ads

 • Baru Nyadi

  Kaunsil Ai Kuching ngenukuka ai ari Tekat Bengoh beresi sereta likun

  Dato Sri Dr Stephen Rundi Utom
  KUCHING: Ai ari Tekat Bengoh dikenuku beresi sereta likun, pia ku Menteri Utiliti Dato Sri Dr Stephen Rundi Utom.

  Iya madahka Kaunsil Ai Kuching (KWB) udah matau enggau semak tauka silik tikas pemeresi ai mata ari Tekat Bengoh kenyau ari bulan Februari 2016.

  Ku iya, chunto ai mata ari penimbun ai Tekat Bengoh udah dianjung lalu diperesa pengelikun ninting bulan ngagai Opis Kimia.

  Dr Rundi nerangka asil peresa nya baka mikrobiologi, logam berat nyengkaum plumbum enggau biosid ari rachun indu utai enggau rumput.

  “Ungkup chunto ai mata, diambi ari dalam sungai, tengan enggau atas sungai ari tekat nya. Penyampau pukul rata penyampau plumbum dalam ai mata ba taun 2017 ba tiga renggat iya nya 0.001, 0.001 enggau 0.001 mg/l.

  “Penyampau tu jauh di baruh tikas maksimum ti diterima iya nya 0.05 mg/l baka ke ditulis dalam stand­ard pemeresi Ai Mata ti dipadahka dalam Standard Nasional ungkup Pemeresi Ai Irup ti dipansutka Opis Menteri Pengerai Malaysia,” ku iya nengah siti penerang berita ditu, kemari.

  Iya mansutka penerang nya dikena nyaut tuduh tauka dawa Mandal Chairman Parti Keadilan rakyat (PKR) Sarawak Boniface Willy Tu­mek iya nya ai ari Tekat Ben­goh dipelabaka kamah laban plumbum ari 600 bateri solar ti dikena dua genturung pen­diau iya nya Kampung Rejoi enggau Kampung Taba Sait endur nyimpan kuasa karan ari mata panas.

  Dr Rundi mega madahka, KWB mega benung matau kualiti ai beresi nyengkaum penyampau plumbum ba Loji Rawatan Air Batu Kitang.

  Iya madahka penyampau purata plumbum dalam ai beresi ba 2017 kurang ari 0.001 mg/l ti jauh di baruh penyampau maksimum ti diterima 0.01 mg/l baka ke ditulis dalam Standard Ke­bangsaan ungkup Kualiti Air Minuman ti dikeluarka Opis Menteri Pengerai Malaysia.

  “Bepelasarka asil peresa pemeresi tu, ai mata enggau ai beresi nitihka standard kebang­saan ungkup kualiti ai irup.

  “Nya alai, ai beresi ari loji Ai Beresi Batu Kitang likun diirup,” ku iya. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads