Fokus ngagai pengawa R&D penyakit berampit baru, ku Abang Johari -->
Cari Berita

Advertisement

Fokus ngagai pengawa R&D penyakit berampit baru, ku Abang Johari

Admin | beritaiban@gmail.com
January 20, 2018

Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg
KUCHING: Pengawa pemansik enggau pemansang (R&D)ti ngemansangka diagnostik, vaksin enggau therapeutik patut chakah dipejalaika, kelebih agi ke bekaul penyakit berampit baru.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madahka, nya laban penyakit berampit baru nya ulih mai igi penyakit ke balat agi jemah ila, tang kitai nyau majak kurang tauka nadai ubat dikena berubat.

Iya madahka ulah ngaul diri enggau ngurangka seraka kritikal dalam penemu saintifik beguna amat dikena nempa chara nagang penyakit  enggau lebih engkeman.

“Piak bekuasa pengerai Malaysia diatu chukup ngemeratka penyakit berampit baka TB, leptospirosisi enggau rabies ke ulih ditapi tauka diputarka dulu suba tang diatu nyadi baru.

“Tiap taun mayuh orang mati ketegal batuk rangkai (TB) enti dibandingka komplikasyen bekaul enggau denggi sereta HIV.

“Bepelasarka Opis Menteri Pengerai, bisi 1,945 iku orang sakit TB mati ari penyampau semua 25,739 kes nya taun nyin kemari, ngayanka bisi niki 14.7 peratus dibandingka enggau 1,696 iku orang mati ari penyampau 12,836 kes nya (TB) taun 2015,” ku iya.

Abang Johari mansutka pekara nya dalam jaku iya ti dibacha Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas ti ngarika iya bejadika 3rd International Biohealth Science Conference (IBSC) 2018 ke diatur institut Perubatan dan Pergigian Termaju (IPPT) Universiti Sains Malaysia (USM) ba sebuah hotel ditu, kemari.

Pemayuh orang ti mati ketegal denggi bisi 237 kes ari semua 101,357 kes taun nyin kemari, dibandingka enggau bisi 336 kes pemati ari semua 120,836 kes nya ba taun 2015.

“Bisi penambah ba pemati kes tu lalu tu ngirauka sereta patut dipekuhka.

Raban pakar dalam mayuh bengkah bidang baka virologi, mikrobiologi, imunologi, pengerai mensia mayuh, klinik perubat enggau ke bukai patut beserakup ngiga sereta ngasilka metodologi sereta pemansang kereban baru ngambika ulih ngelala bansa penyakit baru, ku iya.

Berindik ari pekara nya iya Abang Johari ngasaika aum besai antarabansa nya amat betul endur pakar tauka peserata bekunsi enggau betukar penemu.

“Nengah aum besai tu, kaban akademik, kaban pemansik, lutur sereta pengaga polisi ti bekaul enggau isu penyakit berampit baru ulih berandau sereta bekunsi peneleba sereta mantaika asil pansik enggau orang ti sama bidang dikerindu,” ku iya.

Sama bisi datai ba aum besai nya kemari Direktor Kampus Pengerai USM Prof Dato Dr Ahmad Sukari Halim, Direktor Opis Pengerai Nengeri Sarawak Dr Jamilah Hashim enggau ke bukai. #UtusanBorneo