Hotel di Sarawak nadai penanggul ngembuan pengereja pengawa besuyuk -->
Cari Berita

Advertisement

Hotel di Sarawak nadai penanggul ngembuan pengereja pengawa besuyuk

Admin | beritaiban@gmail.com
January 15, 2018

Dato Sri Richard Riot anak Jaem
KUCHING: Hotel di Sarawak nadai napi sebarang penanggul ngembuan pengereja pengawa indu ti ngena besuyuk, kelebih agi sida ke gawa ba mua kaunter mua.

Chairman Gerempung Hotel Malaysia (Pampang Sarawak) tauka MAH Sarawak, Mohamad Ibrahim Nordin madah hotel di Sarawak nadai napi sebarang penanggul ngembuan pengereja pengawa indu ngena suyuk maya sida iya gawa.

“Nadai sebarang penanggul di MAH Sarawak…Kitai orang ke baik sereta beserakup.

“Nambah enggau nya, hotel di Sarawak nadai ngembuan polisi ke nagang pengereja pengawa indu ngena suyuk tauka enda. Kami ngemendarka orang indu ke gawa di hotel ngena suyuk enti sida iya besuyuk, enti sida iya enda besuyuk pan, nya barang ku sida iya.

“Besuyuk tauka enda, hak siku-siku sida iya,” ku Ibrahim madah lebuh dikerandau ulih pengarang berita nengah whatsapp, kemari.

Menija sebuah hotel lima bintang (5-star hotel), Patrick Lau madahka tiga buah hotel lima enggau empat bintang, ke dijaga iya di Bandaraya Kuching ditu pan sama nadai ngembuan polisi nagang pengereja pengawa indu ngena suyuk tauka enda.

“Enti sida iya deka ngena suyuk tauka enda, nya barang ku sida iya, laban nya hak sida iya empu. Ba hotel (alai Lau gawa) sigi nadai ditulis polisi nagang pengereja pengawa indu enda tau ngena suyuk.

“Pengereja pengawa kami datai ari mayuh macham pupu raban bansa. Nya alai, basa ba entara siku-siku chukup berat,” ku Lau.

Iya nandu baru madahka ba batang pengawa di hotel, sekeda pampang opis, baka pampang injinir, batang pengawa sida iya mayuh bekait enggau operasi baka ngechat, nyambung batang paip, meresika parit sereta mayuh macham pengawa operasi bukai, pengereja pengawa indu mayuh enda besuyuk laban gaya kereja ke ‘kasar’.

“Pampang opis bukai baka pampang kaunter resepsi, F&B, Housekeeping, Pengelikun, opis bejalaika pengawa (admin), Bankuet nadai nagang indu besuyuk tauka enda,” ku iya ke besetuju enggau Ibrahim.

Di Sarawak, MAH bisi 82 pemayuh kaban sida iya, enggau penyampau di hotel di serata menua Sarawak, 7 buah hotel (5 Bintang), 8 buah hotel (4 bintang), lalu laluh ke bukai, 1 Bintang ngagai 3 Bintang Hotel.

Ba ripot di surat berita kemari madahka, Opis Menteri (Human Resources) diatu dalam renggat ke penudi iya endar ngaga perambu deraf ubah ba genteran tusun ukum ‘Employment Act 1955’ ngemutarka penanggul bechiping (discrimination) berindik ari pengereja pengawa indu ditagang ngena suyuk kelebih agi gawa nyadi (frontliner) di industri hotel.

Menteri opis nya, Dato Sri Richard Riot anak Jaem madahka, perambu ngubah genteran tusun ukum nya digaga berindik ari aum ti digaga kena 5 Disember, 2017, ti digulu ulih opis menteri nya nyengkaum ijinsi bukai, nyengkaum Opis Menteri Dagang Temuai enggau Adat Pesaka, Opis Menteri Orang Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Komuniti, Opis Pemansang Islam Malaysia enggau Serakup Malaysian Employers.

Riot ti mega nyadi Kaban Parlimen (MP) Serian madahka ubah deraf nya deka dipansik enggau silik agi, lalu nengah Opis (Jabatan Tenaga Kerja tauka Labour Department) Semenanjung Malaysia (JTKSM, ari bulan November 2017, mega udah bejalaika pengawa sida iya meresa sereta nasat 74 buah hotel empat enggau lima bintang di Pahang, Johor, selangor, Kuala Lumpur enggau Putrajaya. 

Iya nandu baru madahka, ari peresa ke digaga nya, ngiga kebuah diskriminasi nya digaga, kelebih agi nagang pengerja pengawa indu besuyuk sereta atur kod baju ke udah ditetapka ulih hotel ke ngaji sida iya gawa.

Ari peresa nya, ditemu 13 buah hotel ngembuan polisi ke nagang ngena suyuk maya gawa, lalu 61 buah hotel bukai nadai ngeletakka polisi ba atur pengawa sida iya.

Riot nandu baru ngelalau semua hotel di serata menua tu, ke ngaji pengereja pengawa sida iya meri komitmen sereta kerejasama ba semua pengawa Perintah ke nyukung ngetanka pemaik dalam kandang endur sida iya gawa.

Ketegal nya ku iya, menteri nya madahka hotel ke ngaji pengereja pengawa sida iya, patut bebasaka hak pengereja pengawa ukai semina dalam reti jaku ngemanah sereta nitihka atur undang-undang (tenaga kereja) di menua tu, tag mega bebasaka hak siku-siku baka ke ditulis dalam Artkel 8(2) Konstitusyen Perintah Besai.

Konstitusyen Perintah Besai nagang sebarang gaya diskriminasi ba rayat menua tu ke datai ari mayuh macham pupu bansa sereta pengarap, ku iya. #UtusanBorneo