Joseph Salang dikearap ngetanka penuduk di Parlimen Julau -->
Cari Berita

Advertisement

Joseph Salang dikearap ngetanka penuduk di Parlimen Julau

Admin | beritaiban@gmail.com
January 24, 2018

Datuk Joseph Salang
JULAU: Ketegal ti balat ngarapka Kaban Parlimen Julau Datuk Joseph Salang ngetanka penuduk nya dia sebagi ari penyukung bisi meri iya siti terabai ti nyadika tanda dikena nyaga diri sebedau Pengawa Bepilih Besai Ke-14 (PRU14) diatur.

Terabai tu disuaka Tuai Rumah Mathew Jana ba sebengkah pengerami ba rumah panjai iya, 74 pintu, di Batu Matup, Julau, kilah ensana.

TR Jana madah, terabai nya nyadika kelai nyeliahka Salang ari majak dipetenah enggau jaku bula sida ti ngenggaika iya ngetanka penuduk Parlimen Julau serak tu.

“Nyadi terabai ke diberi kami tu deka dikena iya nyaga diri empu ari diserang orang bukai kelimpah ti bela tau mai pengering ngagai iya.

“Enti dulu kelia, terabai dikena bansa Iban maya ngayau sereta disempulang enggau senyata bukai,” pia ku iya madah maya nya.

Ku Tr Jana, bala penyukung Salang semampai madah ngagai Salang ngambika ngelaban orang ti bejai iya nyengkaum sida ke gawa perintah.

“Tang iya enda kala besetujuka penemu kami laban ku iya nya ukai chara iya,” ku iya madah.

Sukung sida ku iya, endang semampai tegut diberi ngagai Salang ngambika mujur nyadi pengari rayat ungkup kelima penggal ba Parlimen nya.

KENA NUAN ‘NGAYAU’: TR Jana (dua kiba) meri Salang terabai maya ba sebengkah pengerami ke diatur ba rumah iya di Batu Matup, Julau, kilah ensana.

Salang ti bela dipebasa bejaku ba pengerami maya nya madahka iya semampai nyikap diri ngetanka penuduk nya.

“Aku ngaga pemutus bediri baru ditu laban aku agi ulih gawaka rayat sereta nadai penanggul ba pengerai.

“Aku mega pechaya kediri empu agi ulih mai mayuh pemansang ngagai rayat udah tu ila,” pia ku iya madah.

Iya madah, sida ti enda lantang ati lalu ringat nadai tuju ngujungka diri empu rugi laban semampai ringat sereta enggai meda iya.

Tang ku iya, iya enda nyima ba pekara nya sereta enda nemu kebuah ti bebatang orang enggai meda iya.

“Siti ari kebuah aku deka ngetanka penuduk tu laban aku meda rayat ditu agi mayuh ngarapka aku nyadi pengari rayat,” ku iya madah baru. #UtusanBorneo