Header Ads

 • Berita Tebaru

  Kerejasama semua piak nentuka pemujur pemansang di Bintulu

  Jack Aman Luat
  BINTULU: Pemanah pengawa nengah kerejasama semua opis, ejensi perintah, sektor peribit, gempung bekanun, pemesai politik, serakup enggau Gerembung Ukai Dikuasa Perintah (NGO) diguna nengah pengawa bekunsika penerang ti patut ba pengawa mantu nentuka chara gawa menyana sereta lanchar di Bagi Menua Bintulu seriris enggau pinta Kepala Menteri bejalaika transformasyen ekonomi digital nengeri tu.

  Pemangku Residen Bagi Menua Bintulu, Jack Aman Luat madahka atur pengawa bagi menua Bintulu enda ulih dikereja kediri aja, nya kebuah pengawa bekunsika penerang beguna endar laban komuniti kemaya hari idup enggau pemansut penerang seruran bisi lalu semua orang deka ngaul pangan diri nyengkaum orang bukai enggau bala ketuai.

  “Berindik ari nya, kitai patut ngubah chara ngenataika servis ngambika mangka agi sereta diterima mensia mayuh. Pelanggan diatu nemu silik agi pasal chara ti patut dikena ngintu peminta sida, sikar tauka enda.

  “Kitai nyangka otokratik agi bekaul enggau sekeda pekara tang patut ngemaruhka diri, bebasa sereta bisi ati siruka mensia mayuh sereta bibas gawa mutarka isu ngena chara ti beresi lalu patut positif agi,” ku iya rambau Majlis Bacaan Ikrar Bebas Rasuah dan Sesi Networking diatur Opis Residen Bagi Menua Bintulu di sebuah hotel tebilang ditu, kemari.

  Sama bisi datai, Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Samalaju Majang Renggi, ADUN Murum Kennedy Chukpai Ugon, Sapit Residen Bintulu, Hamdiah Bakir; Pemesai Pelilih  Bintulu, Mataip Sayu; Penguasa Komiti Nagang Pengawa Makai Suap  Malaysia (SPRM), Ayahtullah Abdullah Humair; Ketuai Polis Pelilih Bintulu, Superitenden Zulkipli Suhaili; Penulung Menijar Besai (Servis Rampa Menua) Kaunsil Pemansang Bintulu (BDA) Wan Ibrahim Wan Ali; Ketuai Pemesai Eksekutif Malaysia LNG (MLNG) Group of Companies, Ir Pau Kiew Huai bala ketuai opis, ejensi perintah nengeri, perintah besai enggau peribit.

  Ku iya, taja pia, Bintulu teulihka pemaik enggau gawa nyadi sebagi ari transformasyen ekonomi digital enggau kuing Sarawak nyangka begunaka bagi menua tu muka penerang rama iya.

  Nangkan nya ku iya, muka penerang dalam dunya digital reti iya penerang perintah, industri enggau individu dikunsi begulai ngambika penerang (ti enda sensitif) ari bemacham sumber deka ulih disambung enggau pangan diri kelebih agi ba pengawa nyediaka penerang baru beguna ngagai mensia mayuh.

  “Pengawa bekunsika penerang ungkup semua komuniti dikumbai penerang besai nyadi pun ekonomi digital Sarawak lalu Sarawak patut nyingkang ari nya laban penerang ti dibuka ngagai mensia mayuh deka ngemai peluang ngagai dunya baru kelebih agi dalam dagang sereta perintah nyediaka servis ti diguna ngagai mensia mayuh,” ku iya namah.

  Nitih ku iya, tebal agi penerang ari opis enggau ejensi perintah udah digitalisasikan tang diselara ngagai sekeda pelayan aja lalu siti pelayan tau digiga enggau ke bukai ngambika penerang enda sensitif tau dikunsi sereta disambung mensia mayuh enggau penerang baru tu nyadi strategi baru diterima di Sarawak dudi hari.

  Tambah mega, penerang besai enggau pengelikun siber ku iya, deka nambahka peneras arus penyambung nengah perengka guna tali karan enggau fiber optik ti udah disebut kepala menteri nyadi ‘lebuhraya digital’.

  “Penanggul di menua pesisir udah bisi servis satelit bisi pengelaun sereta mar ngemai ngagai pengawa raban perintah ngaga mayuh agi tiang pemanchar nambahka peneras internet di kandang menua nya.

  “Perintah mega numbuhka Kaunsil Multimedia Sarawak ngambi beratika gempung pemansang ekonomi digital Sarawak enggau palan penyulut ekonomi digital sereta tuju kuing iya,” ku iya.

  Nya kebuah ku iya, enggau perengka guna ke bisi di Bintulu mungkur internet bepeneras tinggi, pemansut kuasa ari Bakun enggau Murum deka ngangkatka Bintulu nyadi sebagi ari palan koridor bersepadu ti seruran begunaka orang gawa nadai dikeruga nyengkaum nyadi palan wilayah siber ti ulih endur ngengkahka sistem `superkomputer’ ungkup sarikat besai menua luar ti begunaka kuasa nginjin tinggi di kandang industri berat Samalaju enggau Kidurong.

  Ku iya, pelilih menua besemak baka Sebauh, Tatau enggau Samalaju ke bisi palan servis enggau palan mit, kitai merambu ngambika ditumbuh nyadi palan inkubator tauka e-kampung tauka hub digital dikena matih jurutera perisian, pemansang aplikasyen enggau pekereja landik ba teknologi pemadah enggau arus penyambung (IT).

  Kelimpah ari nya ku iya, ubah ba chara bejalaika servis ngagai mensia mayuh nyingkang ke mua nengah sistem ti kondunsif sereta kuing ke betuk dikena nyungkak ekonomi digital nangkup peminta kepalamenteri.

  “Tentu iya patut diterima semua taja bisi penangi, nadai entu penemu sereta sekeda penekul ke bukai, ti ngumbai iya ngemai pangka enda manah.

  “Nya kebuah, nyadi raban ngatur pengawa Bagi Menua Bintulu, kami begunaka sukung semua gerempung berkanun, opis enggau ejensi perintah, peribit enggau NGO sereta Opis Residen enggau Pelilih (R&DO) patut ngepunka pengawa sereta ngaga pansik dikena bejalaika `Residen Office Geomatic Information System (REGIS) taun tu, nyediaka penerang beguna endar lalu tau dikunsi sekeda ejensi,” ku iya.

  Ku iya, tu nyadi pejalai seribu batu berengkah ari singkang keterubah, seraya opis residen merambu bejalaika REGIS nya taun tu.

  IKRAR: Jack (dua kanan) nyuaka dokumen ikrar enda makai suap ke udah disain ngagai Ayahtullah.
  Ngelansa pasal program nya, iya meransang ejensi perintah, raban R&DO Bintulu bela begulai ba siti tuju nambahka pemanah enggau penyulut ba pengawa sida seriris enggau tuju enggau juluk begulai ngangkatka Bintulu ari genturung pendiau berikan nyadi mengeri industri besai ti mansang pegari.

  “Dikena nyapai juluk nya, aku ngarapka kitai deka bejalaika tanggungpengawa ti dilempai enggau pengangkun, liat ati, tanggungpengawa, integriti, bisi ati gawa begulai, bebasa sereta sedia gawa nyadi siti tim ti tegap.

  “Kitai patut begulai merambu enggau bejalaika strategi enggau program ti ngemai pangka tinggi di bagi menua tu lalu ngenataika ‘output’ sistem enggau meruan baka ti dikedeka,” ku iya seraya minta semua orang berubah, enda anyut enggau sindrom`syok sendiri’.

  Berindik ari nya, program rentayan kereja ti nempa tim di Bintulu ku iya, nyadi endur pemadu engkeman berandauka polisi enggau pengidup kitai dudi hari.

  Seraya Ikrar Bebas Rasuah ku iya, tu meri pemerat ba pengawa ngangkat sumpah ti digaga bala ketuai gerempung enggau raban volunteer atas kapasiti nyadi invididu, nentuka tetiap iku ti nyain sumpah nya deka bisi tanggungpengawa bejalaika pangku pengawa sida lalu nyeliahka diri ari sebarang pengawa salah pengelama sida megai pangku pengawa nya. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad