Kualiti perengka guna Klinik 1Malaysia seruran dikemerat -->
Cari Berita

Advertisement

Kualiti perengka guna Klinik 1Malaysia seruran dikemerat

Admin | beritaiban@gmail.com
January 16, 2018

Datuk Lee Kim Shin
MIRI: Kualiti perengka guna Klinik 1Malaysia ditu terus dipatau nentuka palan nya ulih meri servis pemadu manah ngagai pesakit.

Menteri Muda Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal, Datuk Lee Kim Shin, tu seriris enggau tuju ti deka nyediaka servis perubat ngagai peranak menua nya.

“Kelimpah ari nyediaka servis ti meruan, kitai dekaka perengka guna perubat enggau staf perubat di Klinik 1Malaysia disikap sereta ulih dikearap,” ku iya lebuh pejalai ngabas Kllinik 1Malaysia Pampang Senadin, di Senadin kemari.

Sama bisi nyempulang Ketuai Klinik Kesihatan Tudan enggau Pemesai Gawa Klinik 1Malaysia sitak Tudan, Dr Maurice Steve Ukap Utap sereta pemesai atendan pengerai, Yusak Wan.

Lee ke mega Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Senadin nambah, pejalai nya mega deka beratika penanggul enggau pengurang ditapi Klinik 1Malaysia Senadin.

“Aku nerima sebana bisi mensia mayuh agi enda nemu dini endur klinik tu. Nya kebuah aku merambu ngambika digaga pak nama besai sereta terang diengkah di mua jalai.”

“Aku mega merambu ngambika endur ke diatu dipindah ngagai begunan di jalai besai ngemuntangka mensia mayuh datai kitu nerima perubat,” ku iya seraya nambah, iya empu deka melanja papan kelai dalam tiga bansa jaku, iya nya Jaku Melayu, English enggau Jaku China.

Sebedau tu, Lee mega bisi meri sebuah injin dikena bala pesakit ampus.

MANAH: Lee (lima kiba) enggau Dr. Maurice (empat kiba) begulai enggau bala bukai begambar pengudah ngabas servis enggau perengka guna di Klinik 1Malaysia Senadin kemari.
Dulu agi ari nya, ku Dr. Maurice, Klinik 1Malaysia Senadin berengkah gawa kenyau ari taun 2011, gawa ninting hari, berengkah ari pukul 9 pagi nyentuk pukul 9 malam.

“Naka diatu, klinik tu diintu dua pemantu pemesai perubat enggau dua staf indu misi. Tetiap hari kami nerima urung 70 iku pesakit,” ku iya seraya nambah, tebal agi sida tu sakit, nyait telih sereta ampus.

Ku iya nambah, sebedau tu, klinik nya bisi lutur pakar tang iya udah dipindah gawa ngagai Klinik 1Malaysia Permyjaya.

“Ngagai pesakit kelebih agi anak mit, kitai ngelalau apai indai nganjung anak sida ngagai Klinik Pengerai Tudan,” ku iya. #UtusanBorneo