Pemutus aum nyadi malin mutarka penanggul PMPG -->
Cari Berita

Advertisement

Pemutus aum nyadi malin mutarka penanggul PMPG

Admin | beritaiban@gmail.com
January 25, 2018

Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg
Nya kebuah semua ketuai pupu raban bansa enda tau enda setuju enggau pemutus ti digaga ba aum nya.

KUCHING: Simpul penemu ari Aum Ketuai Pupu Raban Bansa bekaul enggau Pulau Galau (PG),Pemakai Menua (PM) pengudah dipesetuju semua ketuai pupu raban bansa deka dikena ba semua komuniti.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah simpul ari aum pasal PG enggau PM enda tau enda dipesetuju semua komuniti.

“Ambika chunto, PG ni naka garis entara ti dipesetujuka semua. Nya alai, awakka sida ke landik dalam adat mutuska pekara tu.

“Anang ngaul PG enggau PM enggau politik” ku Abang Johari.

Iya madah munyi nya lebuh ke bejaku ba aum media pengudah Bejadi Aum Ketuai Pupu Raban Bansa bekaul enggau Pulau Galau,Pemakai Menua ti diatur perintah nengeri, Majlis Adat Istiadat Sarawak enggau Institut Pemansang Sarawak (SDI) di sebuah hotel ditu, kemari.

Aum nya mega digulu urung 450 ketuai pupu raban bansa ari serata memua Sarawak, pemesai sereta kabinet nengeri Sarawak.

TEPA: Uggah (tiga kiba) nyuaka bup adat ngagai Abang Johari ke bela dikemataka (ari kiba ke kanan) Ganie, Morshidi, Uggah, Abang Johari, Awang Tengah enggau Jaul.

Abang Johari ti mega Menteri Rampa Menua madahka  pemutus kort besai dalam bulan Disember 2016 ke enda ngelala PG enggau PM, laban nadai kuasa undang-undang ba PG enggau PM.

“Maya nya (kes kort 2016), sigi nadai kuasa undang-undang ba PG enggau PM, taja pan dalam adat kitai bisi PG enggau PM.

“Nambah enggau nya, dalam kod tanah kitai pan nadai ungkup undang-undang nya.

“Tang laban maya nya, ex-Kepala Menteri kitai, niang Pehin Sri Adenan Satem berati endar ke pekara tu, iya madahka penanggul PG enggau PM enda tau enda diputarka,” ku iya.

Nya alai, iya madah Perintah Nengeri Sarawak sigi deka mutarka penanggul PG enggau PM ke ulih diterima  semua pupu raban bansa.

Pengudah aum ketuai pupu raban bansa tu ila, siti memorandum deka diserah ketuai pupu raban bansa ngagai perintah nengeri nyengkaum memorandum ari gerempung bukai.

“Ba sukut perspektif, sida ke diau di menua din nemu agi pasal PG enggau PM.

“Perintah deka mansik memorandum tu ila, lalu tanggung pengawa tu bela di gaga semua pemesai (ukai semina Kepala Menteri aja) dalam perintah.

“Perintah sedia mendingka langgur penemu ke deka dibantaika ketuai pupu raban bansa tu,” ku iya.

Ba kes kort plaintiff  ti alah ba kes nya sebedau tu, dipelabaka enda ulih ngena undang-undang nya.

“Chara kitai mutarka tanah diatu ngena Sistem Torren, nya alai ba kes kort ke udah, pemutus ke digaga undang-undang nitihka proses undang-undang baka ke diatu.

“Dalam adat kitai sigi bisi PG enggau PM tang nadai kuasa undang-undang laban ukai kod tanah kitai.

“Nya kebuah, lebuh akim meri pemutus, sida nitihka atur undang-undang baka ke diatu,” ku iya.

Ketegal nadai kuasa undang-undang ku iya, nya kebuah perintah deka ngungkupka kuasa undang-undang ba kod tanah ke mungkur PG enggau PM.

“Nya alai, perintah kitai deka meri kuasa undang-undang ba PG enggau PM nengah ubah ba kod tanah, lalu atur tu enda tau enda diterima semua komuniti.

“Kod tanah kitai bisi pengurang, nya kebuah kitai enda tau enda negapka kod tanah kitai.

“Sida ke bisi kes ba kort pasal tanah adat sida, ulih ke enda ngapil, bepanggai ba ni maya atur kuasa kod tanah nya deka diterit tang sigi enda ulih ditarit pulai baru ke  belakang,” ku iya seraya madahka pemerat ngulihka timbal ari ketuai pupu raban bansa.

Sama bisi enggau aum nya kemari, Sapit Kepala Menteri, Tan Sri Datuk Amar James Masing, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan, Speaker Datuk Amar Asfia Awang Nasar, Sekretari Perintah Nengeri, Tan Sri Datuk Amar Morshidi Abdul Ghani, Sapit Sekretari Perintah Nengeri, Datu Jaul Samion, Chairman Opis Majlis Adat Istidat Sarawak (MAIS),menteri muda, kaban kunsil nengeri sereta menteri kabinet. #UtusanBorneo