Sebuah universiti ari Taiwan deka nyaup pengawa bekebun betupi di Sarawak -->
Cari Berita

Advertisement

Sebuah universiti ari Taiwan deka nyaup pengawa bekebun betupi di Sarawak

Admin | beritaiban@gmail.com
January 16, 2018

Datuk Seri Tiong King Sing
KUCHING: Sebuah universiti ari Taiwan keran deka nyaup ngemansang pengawa bekebun betupi di Sarawak, ku Pengari ‘khas’ ke Taiwan, Korea Selatan enggau Jepun Datuk Seri Tiong King Sing.

Dikena negpunka pekara nya, Tiong madah deka dulu betemu enggau Sapit Kepala Menteri ke mega Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Datuk Amar Douglas Uggah Embas sentang chara universiti enggau perintah nengeri ulih ngadu kerejasama.

“Aku deka betemu enggau Uggah lalu berundingka sentang chara pemadu manah ulih ngempung universiti enggau Perintah Nengeri ngambi ulih ngemansang sektor betanam betupi ditu,’ku iya madah ngagai The Borneo Post kemari.

Iya nambah, entara sekeda pengawa ke ulih dibantu universiti iya nya ba sentang pengawa nanam padi, nupi ikan sereta nupi jelu baka ke jani.

“Ungkup timpuh panjai kitai deka nengeri tu ngembuan bekal pemakai ke chukup ke alai kitai sigi ngembuan pengelebih ba pekara tu,’ku iya.

Tajapan enda mantaika nama universiti nya, Tiong pechaya sida ngembuan pengelandik sereta penau ba atur nambah asil padi sereta ngangkat kualiti ungkup tetiap hektar tanah.

“Universiti tu mega keran ngadu kerejasama ba pekara pansik enggau pemansang. Tu deka nentuka pengawa betanam betupi kitai meruan sereta ngangkatka penatai pemisi orang bekebun,’ku iya nambah.

Ngenang kaul ke sama, Tiong ke nyadi Presiden Progressive Democratic Party (PDP) meri puji ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ti udah ngenuku polisi digital ekonomi ke tau ngemansang Sarawak.

“Pengudah setaun mangku pengawa, Abang Johari udah ngembing Sarawak nengah jalai ke betul ba pekara pemansang sereta industri.

“Kepala menteri meratka atur ngelaku digital ekonomi enggau industri teknologi tinggi,’ku iya.

Iya pechaya Bintulu deka nyadi palan ungkup industri berat, minyak enggau gis lalu deka mai pemaik ngagai peranak Sarawak kelebih agi di Bintulu.

“PDP deka seruran nyukung polisi iya lalu ba pengawa bepilih ti deka datai, kitai besemaya menang ba semua emnpat penuduk parlimen, iya nya Mas Gading, Saratok, Bintulu enggau Baram ungkup Barisan Nasional(BN),’ku iya ke mega MP Bintulu. #UtusanBorneo