SPP deka bejalaika sekeda ubah ke pemaik servis sida -->
Cari Berita

Advertisement

SPP deka bejalaika sekeda ubah ke pemaik servis sida

Admin | beritaiban@gmail.com
January 26, 2018

Datuk Joseph Entulu Belaun
KUCHING: Komiti Servis Opis Pelajar (SPP) deka be­jalaika sekeda ubah ba taun tu dikena ngangkatka kualiti pengawa sereta juluk servis sida.

Entara nya ngaduka Setipikit MS ISO 9001:2015 ungkup ‘Core Business’ SPP baka ngambi pengajar enggau ukai pengajar, nyengkaum kes disiplin enggau Sistem ePROPER, bejalaika atur servis nengah chara ‘online’ ba sereta menua berengkah Jun ila.

Nitihku Menteri ba Opis Menteri Besai, Datuk Joseph Entulu Belaun, inisiatif nya terang mandangka juluk SPP ti keran deka mansang ke mua.

“Aku chukup gaga meda ubah ke udah dipandangka SPP nengah iring Sekretari, Datuk Abu Bakar Idris nuju juluk ngangatka kualiti pen­gawa enggau pemaik servis SPP ngagai penguna.

“Aku pechaya laban ke nyadi piak bekuasa nyiri bagi sektor Servis Opis Pelajar Menua, SPP deka neruska penyulut nyadi palan ngati kediri ti seruran regas sereta lurus nyentuk ke jemah ila,” ku iya.

Iya madah munyi nya ram­bau pengerami makai lemai nyerumba

Program Bersepadu SPP ba sebuah hotel tebilang ba Sibu, ensana ke digulu Chairman SPP, Tan Sri Dr. Haili Dolhan enggau Sekretari SPP, Datuk Abu Bakar Idris.

Kelimpah nya, Entulu mega ngasaika pejalai program ngabas ke dipejalaika SPP nengah kerejasama strategik opis enggau ejensi perintah ke bukai nyadi inisiatif ino­vasyen dalam nentuka pemaik servis.

“Ngemujurka Strategi Tasik Biru Nasional (NBOS) ulih nentuka utai ke tinggal ngelama tu ulih diperatika piak bekaul,” ku iya.

Berebak enggau nya, iya muji SPP dalam nempa kere­jasama strategik begulai eng­gau Unit Pengatur Pengereja Pengawa (ICU) Opis Menteri Besai nyentuk mujur bulih pemeri manggai RM10,000 kelimpah bantu ari ‘Dewan Bahasa dan Pustaka’ ke ny­endiaka bup enggau kereban bahca ungkup librari ba dua buah sekula iya nya SMK Sungai Paoh, Sarikei enggau SK Batu 15, Sibu.

“Pengawa ke digaga SPP tu ulih meri pengarap baru nga­gai kededua buah sekula nya nyadi lebih lantang ungkup bala nembiak,” ku iya. #UtusanBorneo