Ubah Kod Tanah Sarawak deka dibantai kena Julai 2018 -->
Cari Berita

Advertisement

Ubah Kod Tanah Sarawak deka dibantai kena Julai 2018

Admin | beritaiban@gmail.com
January 26, 2018

PERINTAH MENDINGKA KITA: Uggah begambar enggau raban ketuai pupu raban bansa sereta pemesai kabinet Perintah Menua.
KUCHING: Perintah Sarawak deka mantaika perambu ba ubah Kod Tanah maya Aum Kunsil Nengeri (DUN) bulan Julai 2018.

Sapit Kepala Menteri ti mega nyadi Chairman Khas Pemakai Menua (PM) enggau Pulau Galau (PG), Datuk Amar Douglas Uggah anak Embas madah perambu sereta resolusi Aum Ketuai Pupu Raban Ban­sa bekait enggau Pulau Galau enggau Pemakai Menua deka di bantaika dulu ngagai Luyar Besai Nengeri lalu timbal ari aum ketuai pupu raban bansa deka diperatika Sapit Sekretari Perintah Nengeri, Datu Jaul Samion ti diberi tanggung pen­gawa numbuhka komiti mansik pasal perambu PM enggau PG, lalu meri perambu nya ngagai komiti khas PM enggau PG.

“Perintah Barisan Nasional (BN) mendingka penemu kita (ketuai pupu raban bansa), lalu deka berundingka penemu kita, lalu mantaika perambu nya ngagai Perintah Nengeri,” ku Uggah.

Iya madah munyi nya lebuh bejaku nutup atur pengawa Aum Ketuai Pupu Raban Ban­sa bekait enggau Pulau Galau enggau Pemakai, ke udah baum ditu dalam kandang tiga hari, ti diatur Perintah Nengeri, Majlis Adat Istiadat Sarawak, enggau Institut Pemansang Sarawak (SDI) di sebuah hotel ditu, kemari.

Iya madahka perambu ari genap ketuai pupu raban bansa taja pan enda sebaka (nitihka komuniti) tetap deka dipe­rundingka.

“Kepala Menteri udah setuju deka ngubah Kod Tanah

 tu maya iya dibantaika di Aum Kunsil Nengeri tu ila, ngambika iya diberi perintah kelala.

“Naka kediatu penanggul ke napi PG enggau PM nadai atur kuasa undang-undang,” ku iya.

Iya nandu baru madahka kelimpah ari asil aum ketuai pupu raban bansa, Perintah Menua mega ngambi kira per­ambu, memorandum ke deka dipasuk dalam sadang ubah Kod Tanah nya.

“Lebuh penanggul PM enggau PG tu udah dikemutarka, dikarapka pekebun sawit enda irau ati bekait enggau penuduk pala tanah sida iya,” ku iya. #UtusanBorneo