BHMF numbuh tiga produk ‘Kewangan Islam’
Cari Berita

Advertisement

BHMF numbuh tiga produk ‘Kewangan Islam’

Chief Editor | Berita Iban MY
February 14, 2018

Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Hussain
KUCHING: Produk enggau Servis ‘Kewangan Islam’ ke ditumbuhka Borneo Housing Mortgage Finance Bhd (BHMF) ungkup pemesai perintah nengeri tu, nyengkaum ke ukai bepengarap Islam.

Chairman Lembaga Pengarah BHMF Tan Sri Datuk Amar Abdul Aziz Hussain madahka Produk Kewangan Islam nya bisi tiga iya nya Tawarruq Home Financing-i; Tawarruq Term Deposit-i enggau Wadiah Saving Account-i.

Tawarruq Home Financing-i ku iya dikena mantu raban ke ditagit iya nya pengereja pengawa opis perintah Sabah enggau Sarawak, badan berkanun enggau ejensi sereta orang ke udah nganti produk tu.

“Taja pia, Tawarruq Home Financing-i uka semina ungkup seraban orang aja, tang tu ungkup semua ke begunaka bantu belanja rumah, produk melanja bepelasarka Shariah ti narit ati lebih mayuh agi orang, enda ngira jalai pengarap.

“Kami laun numbuhka Kewangan Islam tu, tang kami terus komieted nyendiaka servis ngagai penguna ngena servis penguna ti tinggi nitihka standard kualiti ISO9001 ke alai kitai disahka.

“Tawarruq Term Deposit-i enggau Wadiah saving Account-i iya nya dua produk ti disediaka ngagai penguna. Produk tu nikap produk melanja besai maya bisi kompetatif,” ku iya.

Abdul Aziz mansutka pekara nya lebuh ke bejaku nyerumba pengawa bejadika Islamic Financial Product ulih Borneo Housing Mortgage Finance Berhad ke diatur ba sebuah hotel ditu, kemari.

Produk baru Borneo Housing nya udah mujur dipenyadika Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, sereta sama bisi digulu Menteru Muda E-Dagang Datuk Mohd Naroden Majais, ti ngarika Menteri Wang Kedua Dato Sri Wong Soon Koh.

“Kami ngarapka nengah produk baru Kewangan Islam tu ulih ngelakuka pengulih ngempu rumah enggau nyendiaka mayuh pilih ti nundaka peneka pemeli kami,” ku Abdul Aziz.

Ngenang silik pasal pekara nya Abdul Aziz madahka Kewangan Islam udah ngayanka  pemansang besai dalam empat pekara deka ke udah lalu bungkur diatu meraka dunya enggau batang asetUS$ 1.8 trilion.

Dipelabaka, industri kewangan Islam dunya deka nambah ngagai US$ 5 trilion lebuh manggai taun 2020, ku iya. #UtusanBorneo