Header Ads

 • Baru Nyadi

  DE enggau adat pesaka deka dikemerat, ku Abang Johari

  BEJADI KONGRES: Abang Johari maya datai bejadi Kongres Seni Sarawak kemari, disambut enggau gendang.
  Dikemerat laban nengeri kitai meseti bepelasarka penemu kelia enggau ke diatu awakka ulih ngetan identiti bansa.

  KUCHING: Perintah Nengeri Sarawak beratka dua iti pekara iya nya Ekonomi Digital (DE) enggau pengeraja adat pesaka kitai ti mandangka identiti bansa kitai ke ulih ngedut kaul ba rayat menua tu sereta meri pemaik ngagai pengelantang pendiau komuniti di Sarawak.

  Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madah, enti kitai ngembuan pemaik kitai sama ulih nyingkang ngagai atur ke meri empas ngagai semua komuniti.

  “Perintah ke betuaika aku empu, beratika kededua sukut tu (DE enggau pengeraja adat pesaka) laban enti kitai mayuh pemisi tang nadai adat pesaka, nya enda mandangka pengeraja kitai.

  “Tang enti mayuh adat pesaka, nadai pemisi pan, kitai enda ulih ngemansangka perintah kitai. Reti nya, kededua enda tau enda dikemeratka laban nengeri kitai meseti bepelasarka penemu kelia enggau ke diatu, ti ulih dikena kitai jemah ila, ngambika kitai mujur ngetanka identiti bansa” ku Abang Johari.

  Iya madah munyi nya lebuh bejaku bejadi Kongres Seni Sarawak ti berambai jaku, ‘Merancang ke Arah Pelestarian dan Pemerkasaan Seni Masyarakat Sarawak’ ti diatur Opis Menteri Dagang Temuai, Seni, Adat Pesaka, Nembiak, Lumba enggau Main (KPSKBS) sereta Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) di sebuah hotel ditu kemari pengelama dua hari.

  Atur pengawa nya kemari bela digulu urung 500 iku orang ti bejalaika pengawa seni, nyengkaum pemesai bukai, iya nya Menteri KPSKBS, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda di Opis Kepala Menteri, Abdullah Saidol, Kepala Direktor DBP Malaysia, Datuk Abdul Adzis Abas, pemesai ari DBP, Datu Misnu Taha enggau Datu Adi Badiozaman Tuah.

  Abang Johari ti mega Menteri Pemansang Mengeri enggau Rampa Menua madah, ketegal nya perintah nengeri tu ke betuaika iya empu deka beratika pekara seni taja pan ungkus ke deka dikena nya mayuh.

  “Laban kitai deka ngidupka adat pesaka kitai, lalu nambah enggau nya, Komplek Kunsil Nengeri ke lama (DUN Lama) deka ditukar nyadi ‘Performing Arts Centre’ (PAC) baka Istana Budaya ngambika kitai di Sarawak ngembuan palan seni kediri empu,” ku iya.

  Ku iya baru, kitai di Sarawak engka teulihka asil pemisi ke bisi nambah ti deka diberi ngagai palan seni tu dikena ngidupka adat pesaka komuniti Sarawak nyengkaum palan nya ila tau nyadi palan komuniti betemu.

  Ba aku, palan betemu nya tau endur komuniti ari mayuh macham pupu bansa sereta jalai pengarap betemu, ngambika kitai semua majakka kaul ke manah sereta pemereti ati enggau pangan diri,” ku iya.

  Abang Johari ti mega Menteri Wang enggau Perambu Ekonomi madah,awakka Sarawak nyadi chunto ngagai dunya, laban dunya kemaya hari tu napi penanggul ke besai, nadai pemereti ati.

  Aku mega meri terima kasih ngagai Menteri Besai laban iya bisi madah, enti deka meda komuniti ke tegap beserakup sereta ngembuan kaul ke manah, palik ngagai Sarawak, lalu baka nya mega di Sabah,” ku iya.

  Berebak enggau nya, iya madah adat pesaka sereta seni di nengeri tu bisi kaul enggau sejarah adat pesaka enggau seni di Nusantara.

  “Enti kitai beratika di Indonesia, Brunei enggau Malaysia nyengkaum Indo-China sereta selatan menua China nyengkaum Taiwan, adat pesaka kitai nyauka sebaka ari sukut sejarah, adat pesaka enggau seni sereta seni ba entara komuniti ke mayuh Macham pupu bansa.

  “Siti pekara ke nyauka sebaka, dalam adat Nusantara, iya nya ngena gong. Tetiap komuniti di Nusantara ngembuan pemerat ke sebaka ba pengawa ngena gong,” ku iya.

  Ku iya, komuniti Melayu lebuh deka betanda ngena gong lalu baka nya mega enggau komuniti Iban lebuh maya nikah ngena Gong lalu sebaka mega enggau komuniti Orang Ulu sereta Bidayuh, laban tu adat sida ku iya.

  “Reti nya dalam adat pesaka Nusantara, gong siti palan betemu entara adat pesaka ke datai ari pupu bansa ke enda sebaka.

  “Tu pengeraja adat pesaka kitai,” ku iya. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads