Empat iku NYDP PBB ransing deka nentuka mayuh pemansang di Sarawak
Cari Berita

Advertisement

Empat iku NYDP PBB ransing deka nentuka mayuh pemansang di Sarawak

Chief Editor | Berita Iban MY
February 12, 2018

Datuk Julaihi Narawi, Dr. annuar Rapaee, Dr. Abdul Rahman Junaidi enggau Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. #MalayMailOnline
KUCHING: Pengawa bepilih dalam Gempuru Besai Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) ke beratika empat iku pemesai PBB dichiri mangku pengawa nyadi Mandal Yang Dipertua (NYDP), Datuk Julaihi Narawi, Dr. annuar Rapaee, Dr. Abdul Rahman Junaidi enggau Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah madahka empas dalam mangku pengawa nyadi NYDP datai ari mayuh macham sukut, kelebih agi dalam pemansang nengeri Sarawak.

Menteri Muda Pemansang Jalai Pesisir Pantai Datuk Julaihi Narawi madahka empas ke ditapi iya nya majakka pengawa nyukung sereta begulai enggau tuai pemesai Perintah Nengeri tu.

“Parti PBB nyadi tulang belakang ngagai Perintah Nengeri. Ditu, kitai ulih begulai enggau tuai pemesai kelebih agi ke diarika PBB, iya nya Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, kita ulih sama ngamatka agenda pemansang Perintah Menua,” ku Julaihi.

Iya madah munyi nya lebuh bejaku begulai enggau tiga iku pemesai PBB bukai (Dr. Abdul Rahman Junaidi, Dr. Annuar Rapaee enggau Abdul Karim) di aum media beserimbai enggau Gempuru Besai PBB ke-14 di Palan Konvensyen Borneo Kuching (BCCK) ditu, kemari.

Iya madah, diatu deka ngemeratka pengawa ngemansangka ekonomi bepelasarka digital ekonomi, tang dalam timpuh nya mega, kitai mega beratika topografi Sarawak kelalu besai. Lalu ke enda tau enda dikemeratka iya nya di menua pesisir ke dikarap rayat.

“Pemansang ti enda tau enda dipajakka, baka jalai alun, jalai pesisir pantai, sereta jalai ngagai menua ulu sungai. Agenda ke berat, iya nya ke ulih meri empas ngagai agenda pemansang.

“Laban enti nadai jalai penyambung, kitai deka napi penanggul ngemansangka sosio-ekonomi di Sarawak, kelebih agi gaya topografi ke nyadi penguji ba kami,”  ku iya.

Ba kenang ke bukai ari Menteri Muda Utiliti, Dr Abdul Rahman, entara pekara ke diberi kelala ke dipadah Kepala Menteri, iya nya parti PBB nyadi chunto ngagai parti komponen, sereta parti bukai di Malaysia, ari sukut pemanah atur sereta tikas penaluk kaban parti.

“Tu nyadi palan ke berat, nama kebuah PBB ngembuan pemanah atur. Maya bediri ba Pengawa Bepilih Besai Menua (PRN) ke-11 tu tadi, kitai menang seratus peratus, lalu baka nya mega atur aum di renggat ranting ke bejalai enggau mujur, lalu seharitu, kitai beratika gempuru PBB tu ke pengabis iya tegap,” ku iya.

Kelimpah ari nya, iya madah, siti pekara ‘denominator’ ke sebaka ba Menteri Besai enggau Kepala Menteri, iya nya penyabar sereta tikas penaluk ngagai parti.

“Mayuh empas udah di asai sida, tang agi nyadi pemesai besai di renggat Perintah Besai enggau Nengeri.

“Lalu baka nya mega, enggau rebak baru, tu siti lalau ke manah ngagai sida, ngambika ngembuan ulah ke bansa tu, lalu ulih mantu ngenegapka parti,” ku iya.

Abdul Karim ti mega nyadi Menteri Pengawa Dagang Temuai, Seni, Adat Pesaka, Nembiak,Lumba enggau Main madahka PBB sebuah parti ke ngembuan penyelai lalu nambah enggau nya, gempuru tu iya nya pemungkal Kepala Menteri nguluka gempuru besai tu sepengudah mangku pengawa nya.

“Pekara ke ulih diperatika kitai dalam gempuru tu ku iya, kaul kaban parti, baik nya orang indu, raban nembiak, sida ke datai ari sitak menua bukai sereta proses bepilih, taja pan mayuh orang enggau ngulu pengawa bepilih nya, tang semua kaban parti saati.

“Penyerakup dalam parti berat endar,” ku Abdul Karim.

Iya nandu baru madahka maya baum, penyereta mensia mayuh mantaika pekara bekait enggau Danji Malaysia 1963 (MA 1963).

“Tu siti empas ke besai laban udah tu ila, pekara tu diasaika enda tau enda di pulaika baru ngagai menua tu, laban hak kitai Sarawak ngelama tu, bisi udah tusur,” ku iya madah pasal MA 1963 tu bisi didebatka.

Menteri Muda Pelajar, Sains enggau Teknologi, Dr. Annuar Rapaee, ke nyadi NYDP ke pengabis biak, nyerumba iya dituduh mangku pengawa nyadi NYDP, umur nadai (had), ku iya.

“Penyereta ngagai gempuru besai madahka umur siku-siku kitai nadai (had), parti PBB dibuka ngagai semua, kelebih agi ngaga rebak baru.

“Nya alai, ngagai sida ke biak agi, parti tu ke pengabis manah alai kitai. Enti kitai enggau sida ari ‘sepiak’ nyin, nadai pengawa ke ulih digaga kita,” ku iya, lalu nandu baru, di PBB, parti ke inklusif, baik nya veteran, sida ke tuai agi sereta orang biak ari mayuh macham bansa sereta pengarap sama-sama ngangkatka PBB. #UtusanBorneo