Indek pengawa jai di Sarawak majak nurun
Cari Berita

Advertisement

Indek pengawa jai di Sarawak majak nurun

Chief Editor | Berita Iban MY
February 10, 2018

Dato Dev Kumar
KUCHING: Nengeri Sarawak majak likun ke alai keruga pengawa jai majak kurang, ku Ketuai Bagi Tasat Pengawa Jai Polis Sarawak SAC Dato Dev Kumar.

“Sarawak mengkang likun sereta lantang. Ari sukut pengawa jai, penyampau kes pan kurang.

“Ba taun 2017 indek pengawa jai nurun 6 peratus. Tu mungkur pengawa jai ti nurun 7 peratus enggau pengawa jai reta tengkira nurun 6 peratus.

“Ba taun 2018 iya nya ba bulan Januari enggau Februari, kes pengawa jai pan mengkang nurun,”ku iya.

Dev mansutka jaku nya ba aum pengarang berita pengudah ngemata Pengawa Nyerahka Pangku Pengawa Sapit Ketuai Bagi Tasat Pengawa Jai IPK Sarawak di Mes Pemesai Kanan, IPK Sarawak ditu, kemari.

Nitihka statistik ku Dev,indek pengawa jai ba taun 2016 manggai 6,807 kes lalu nurun ngagai 6,382 kes ba taun 2017.

Iya nambah, tebal agi pengawa jai ke nyadi di Sarawak mungkur kes ke bekaul enggau reta tengkira.

Pengawa jai nya nitihka penerang Dev mungkur ulah beserungkai rumah, enchuri entuka enggau mutosikal.

“Ba sentang pengawa jai ke kasar, kes ngeruntun udah nurun lalu ke bisi niki iya nya kes bunuh enggau masung.

“Ba sentang pengawa jai reta tengkira, semua nurun baka ke kes beserungkai rumah nurun. Enchuri entukar, van enggau perengka berat nurun. Ke bisi niki iya nya kes enchuri mutosikal,’ku iya.

Statistik mandangka pengawa jai ke kasar ba taun 2016 ba ikas 951 lalu nurun 7 peratus ba taun 2017 ngagai 882 kes.

Ungkup kes pengawa jai reta tengkira, kes ba taun 2016 iya nya 5,856 lalu nurun 6 peratus ngagai 5,500 kes.

Dev nambah, tiga pelilih menua bisi ngerikod kes pengawa jai (reta tengkira) ke pemadu tinggi iya nya Kota Samarahan niki 10 peratus, Lubok Antu niki 113 peratus enggau Serian niki 13 peratus.

Pelilih bukai baka ke ba mengeri besai Kuching, Miri enggau Sibu kes pengawa jai semua nurun, tandu iya.

Nitihka penerang Dev, pengawa jai di Sarawak nurun kenyau ari taun 2008 ke alai ba taun nya ngerikod kes pemadu tinggi iya nya 12 000 kes.

Ku iya, manggai ba taun 2017 kes pengawa jai nurun ngagai 6,000 iya nya setengah ari taun 2008.

Ba pengawa kemari, ACP Lee Loh Le ke pinchin wajib berengkah 10 Februari 2018 nyerahka tanggungpengawa ngagai Sapit Ketuai Bagi Tasat Pengawa Jai ke baru iya nya ACP Denis Long Soon Kuai. #UtusanBorneo