Pengawa nyukat kelingi tanah NCR deka dikelengkas
Cari Berita

Advertisement

Pengawa nyukat kelingi tanah NCR deka dikelengkas

Chief Editor | Berita Iban MY
February 14, 2018

Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan
Disukat nengah dua proses iya nya Seksyen 6 Kod Tanah S’wak, lot individu nengah Seksyen 18 Kod Tanah Sarawak.

KUCHING: Perintah nengeri deka ngenyampatka pengawa nyukat kelingi tanah Adat Bansa Asal, pia ku Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan.

Iya nyemetak madahka renggat keterubah nyukat kelingi deka dipejalai ba tanah NCR nengah proses ti disediaka  nengah Seksyen 6 Kod Tanah Sarawak lalu renggat kedua, lot individu nengah ungkup Seksyen 18 Kod Tanah Sarawak, semua ari baruh Program Inisiatif  Survei Tanah NCR Baru.

Ba renggat keterubah program, perintah nengeri betapi mayuh macham pemar laban rayat berasai nangi pasal inisiatif lalu tu (pemar) diumbaka jaku pejah ari penyakal ba pelin sida ngasuh pemansang tejanggal, ku iya nengah penerang berita ari opis menteri iya ngagai sekeda kaban pengarang berita apin lama ke udah.

“Taja pia ari pengeran enggau pengelurus perintah nengeri gawa, puji Tuhan, sehari tu kitai nerima sukung tegap ba program tu. Diatu nerima timbal chukup manah,” ku iya.

Pekara tu nyata dipeda lebuh semua penyampau 822,374 hektar (tauka 2,032,086 ekar tanah) udah mujur disukat, ku Awang Tengah ke mega  Menteri Pemansang Mengeri Enggau Pengeraja Asal Kedua enggau Menteri Industri enggau Pemansang Pengawa Dagang.

Ari penyampau nya, sepenyampau 656,373 hektar (tauka 1,621,898 ekar) di serata Sarawak udah digazet, ku iya madah.

Berindik ari gazet tu, sepenyampau 17,015 lot individu ti mungkur 20,169 hektar (tauka 49,838 ekar) udah mujur disukat.

Asil ari pengawa nyukat tu, sepenyampau 6,652 lot ti mungkur 6,898 hektar (tauka 17,045 ekar) tanah udah bisi pala tanah ari baruh atur Seksyen 18 Kod Tanah Sarawak.

“Program tu sebagi ari pengawa dipejalaika perintah dikena nentuka semua tanah NCR ti sah deka disukat udah nya diberi pala. Nya kebuah, sukung perintah mutarka pekara tu enggau jampat ngambi pulaika pemaik raban ti bekaul,” ku iya.

Dikena ngenyampatka renggat kedua inisiatif pengawa nyukat kelingi ngambika ulih ngeluarka pala tanah individu, perintah nengeri udah mutuska deka meri kuasa ngagai raban bekaul ke bisi ati ba pekara numbuhka Komiti Tanah, ke alai sida deka bisi kaul terus dalam program.

Komiti Tanah udah diberi kuasa ngelala sereta ngenukuka garis entara tanah NCR ti diambu lalu Opis Tanah enggau Survei Nengeri deka nyaup sida ngatur sereta ngemata pengawa nya.

Projek keterubah tu dipejalai di Genturung Pendiau Pichin, Serian lalu tu deka dikerembai ngagai kandang menua bukai.

Dikena nentuka program tu teulihka pemujur, bisi tiga batang pekara patut dijapai lalu keterubah, sida ti ngambu tanah NCR meseti bisi datai ba palan ti benung disukat, tanah NCR ti diambu meseti nadai diambu orang bukai lalu garis entara udah bisi meruan.

Ku Awang Tengah, perintah nengeri mega deka ngaku hak peranak genturung pendiau asal. Naka ke diatu, sepenyampau 47,069 iti pala tanah ari baruh ungkup Seksyen 18 Kod Tanah Sarawak.

Sepenyampau 35,261 lot udah diagih lalu perintah nengeri ngurangka premium ungkup lot ari baruh skim baka Skim Pengentap Baru Pendiau Rampangi, ari RM14,000 siti lot ngagai RM5,000 siti lot tauka 25 peratus ari rega makit tauka barang bagi ke baruh agi.

Premium ba Tanah Mengeri enggau Tanah besemak mengeri iya nya RM5,000 siti lot tauka 25 peratus ari rega makit tauka barang  bagi ke baruh agi.

Premium ungkup Tanah Menua, iya nya RM2,500 siti lot tauka 25 peratus ari rega makit barang  bagi ke baruh agi.

Pala tanah dikeluarka nengeri tu seriris enggau juluk perintah nengeri nyungkak ekonomi rega makit tanah.

Ku iya, rayat patut dikeingat  ke alai pemesai tanah ukai dikena nyukat status sosio-ekonomi rayat tang aktiviti  ke bisi pontensial ba tanah nya.

“Enti tipak pekara bukai amat, sekeda menua Afrika deka kaya agi ari United Kingdom, ambika chunto, semina ketegal sida (menua Afrika) bisi dandang tanah ti besai,” ku iya nerang.

“Nya kebuah, anang nejuka tanah kita repa tang bali ngagai peluang ti ulih mansutka penatai pemisi nengah perambu jampat dalam beranakka puku enggau pengawa begulai,” ku iya.

“Kitai meseti merambu chara ngemansangka tanah lalu tu seriris enggau polisi perintah nengeri ngaul pengawa betanam betupi chara moden diperansang ekonomi digital,” ku iya. #UtusanBorneo