Header Ads

 • Baru Nyadi

  Pengeransing perintah nengeri nentuka RM10.7b puku diterima ari menua luar

  KE PENGINGAT: Temenggong Ang (enam kiba) nyuaka tepa ngagai Awang Tengah seraya bala bukai ngemata. -PMR Limbang
  LIMBANG: Pengeransing perintah nengeri Sarawak udah nentuka puku terus ari menua luar sepenyampau RM10.7 bilion taun nyin kemari, ke lalu jauh ngelui ari tagit iya nya RM3.7 bilion.

  Sapit Kepala Menteri ke mega Menteri Industri enggau Pemansang Pengawa Dagang, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan madahka penyapai tu ngelui ari tagit RM7 bilion, enda nyengkaum projek ‘steel’ USD 3 bilion (RM11.7 bilion) enggau sekeda projek sepenyampau USD 2.2 bilion (RM 8.58 bilion) ti deka dipejalai dalam nengeri tu.

  “Tu tinggi agi ari tagit kitai lalu tu reti nya mandangka pengawa pemeranak puku ti kondusif ti disukung ari penegap politik ke dikembuan kitai dalam nengeri tu sereta Malaysia,” ku iya madah rambau Pengerami Makai Lemai Taun Baru China Pelilih Limbang di Hotel Purnama kena malam Hari Satu.

  Ku iya, puku besai diperanak penyampau RM20 bilion ari projek steel enggau projek methanol ti dikemendar di Bintulu ti bedau direjista maya nya ari Malaysian Investment Development Authority (MIDA) lalu enda disengkaum ari penyampau dalam taun nyin tadi.

  Awang Tengah, ke mega Menteri Pemansang Mengeri Enggau Pengeraja Asal Kedua madahka, kededua faktor nya nempa Sarawak nyadi pilih besai antara pemeranak puku menua luar dalam tikas antarabansa tang pemanah kaul dagang dipejalaika perintah nengeri nyadi pun penegap matak peranak menua luar terus beranakka puku ngagai Sarawak.

  Ku iya, tu disikap belalauka polisi afirmatif ke bukai dalam nempa Sarawak nyadi  menua beranakka puku di rantau tu.

  “Pun pekara bukai iya nya servis perintah nengeri tikas tinggi, pekereja muntang dilatih ari kolej enggau universiti kitai, pekereja landik enggau pemanah pengelikun dalam nengeri,” ku iya.

  Ku Awang Tengah, pengelantang pupu bansa enggau jalai pengarap di Malaysia diayanka dalam mayuh bengkah pengerami ti digulu sida ke datai ari luar komuniti ngempu pengerami, lalu tu neritka tanggam kaul, bebasa enggau pengelantang dalam komuniti.

  “Ngerami hari besai baka Taun Baru China kediri aja deka nagang bala komuniti bisi peluang belajar enggau nempa pemereti ati pasal main asal enggau adat bala bukai,” ku iya.

  Peneguh gempung enggau serakup peranak Malaysia ngujungka interaksyen meruan bisi ari pengerami ke alai pengaga dikunsi semua peranak Malaysia.

  Sama bisi datai ngulu pengerami nya, Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Batu Danau Paulus Palu Gumbang, Residen Limbang Ir.Ahmad Denney Ahmad Fauzi,  Temengong Ang Kheng Su,  Ketuai Indu Hockien Limbang, Kapitan Ang Khiw Chiam, sereta bala bukai.

  Bisi 500 iku datai ngulu pengerami makai lemai nya ti diatur begulai Serakup Hockien Limbang, Balai Dagang Bansa China Limbang, Serakup Che Chuan Khor, Zong Ho Friendship Association enggau Kelab Union China Limbang bekerejasama enggau Opis Residen Limbang. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads