Projek Bansal Bejual mujur nyungkak penatai pemisi
Cari Berita

Advertisement

Projek Bansal Bejual mujur nyungkak penatai pemisi

Chief Editor | Berita Iban MY
February 7, 2018

KE KENANG: Nogeh (dua kanan) begulai enggau (ari kanan) Ik Pahon, Miro enggau Paza begambar ungkup kenang begulai enggau produk menua nya ba mua bansal.
Projek di Genturung Pendiau Duyoh mujur ngerembaika makit asil betanam betupi enggau teatur, nyungkak penatai pemisi.

BAU: Projek Bansal Bejual Asil Betanam Genturung Pendiau Duyoh mujur nyungkak penatai pemisi peranak di menua nya nengah chara nyendiaka palan bedagang ti lantang agi, likun enggau rampa ti beresi sereta teratur agi.

Sapit Menteri Bumai enggau Industri Betanam Betupi, Datuk Anthony Nogeh Gumbek madahka projek nya mujur ngerembaika makit asil betanam betupi peranak di menua nya enggau teatur agi sereta nyungkak penatai pemisi sida.

“Sekali tu, projek tu mungkur 98 iku pesereta. Aku bisi dipadah penatai pemisi sida sebedau projek tu dipejalai, semua penyampau ti dijual pesereta iya nya RM92,300 sebulan lalu penatai pemisi sida pengudah projek tembu iya nya RM101,530 sebulan dalam timpuh semilan bulan keterubah.

“Aku nemu enggau arap endar penatai pemisi tetiap pesereta deka seruran nambah agi,” ku iya.

Iya mansutka jaku nya ba Pengerami Bejadi Bansal Bejual Asil Betanam Genturung Pendiau Duyoh di Balai Genturung Pendiau Duyoh, ditu.

Nya mega nyadi siti projek ari baruh Projek ‘My Kampung My Future’ (MKMF) Jagoi ti ngena chara gawa Strategi Tasik Biru Nasional (NBOS) ti dipejalai Opis Menteri Bumai enggau Industri Betanam Betupi Malaysia, apin lama ke udah.

Nogeh ke mega Kaban Parlimen (MP) Mas Gading, madahka pemansang projek nya ukai siti kereja mudah tang ti begunaka kerejasama semua raban dikena ngemujurka nya.

“Empas ti nyata nengah projek tu lebuh penambah ba penyampau temuai ti datai kitu sereta ngetu meli, ngangkatka palan bejual asil betanam tauka kampung ba Genturung Pendiau Duyoh tu kedua tebilang pengudah Serikin, ukai semina ngagai peranak di menua nya empu, tang mega temuai ari Kuching, Semenanjung enggau ari menua luar,” ku iya nambah.

Sektor betanam betupi antara sektor nyadi pemansut besai ba penatai pemisi rayat, sekalika di menua pesisir tauka di mengeri.

“Iya nyadi siti ari komponen ti diberi pemerat ari raban perintah ba pengawa ngurangka empas ari penambah ungkus pengidup sereta nambahka pengelantang rayat,” ku Nogeh.

Tuju program tu meransang pengawa pemansang ekonomi di menua pesisir ti bepelasarka bemacham aktiviti ekonomi berega tinggi ti dikereja raban nembiak.

Di Sarawak bisi dua endur MKMF iya nya MKMF Genturung Pendiau Gedong di Simunjan enggau MKMF Jagoi, Bau.

Program tu ngaul Opis Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Opis Dagang Betanam Betupi Perintah Besai (FAMA), Opis Betanam Betupi Sarawak, Institut Pemansik enggau Pemansang Betanam Betupi Malaysia (MARDI), Kaunsil Industri Nanas Malaysia, Opis Pemansang Mensia Mayuh (KEMAS), Komiti Pemansang Kraf Jari Malaysia, Opis Nembiak enggau Lumba, Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pampang Kota Samarahan, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS), Opis Menteri Dagang Temuai enggau Main Asal Malaysia sereta Agrobank.

FAMA Nengeri Sarawak udah dipadu nyadi pengatur pengawa program nya.

Ku Nogeh, dikena nempa pengaya baru Agropemakai, sepenyampau RM500 juta diagihka perintah dalam Bajet 2018 khas dikena ngemanahka agi infrastruktur pengawa betanam betupi.

“Aku dekaka semua raban ke bekaul seruran gawa ngenegap sereta ngukuhka sektor betanam betupi dikena ngerembaika ekonomi menua, lalu nyadi pemansut ketiga pemansang ekonomi,” ku Nogeh madah nyemetak.

Ku iya, Projek Bansal Bejual Asil Betanam Genturung Pendiau Duyoh, Bau seriris enggau pengawa perintah nyungkak penatai pemisi peranak ba kandang menua pesisir.

“Projek tu nyadi akses tambah enggau pengelala ngagai pedagang ba pemesai guna pengawa betanam betupi kemaya hari ulih diterima makit,” ku Nogeh.

Sama bisi datai Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinep; ADUN Serembu, Miro Simuh, Sekretari Mendam Opis Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Datu Ik Pahon Joyik, Direktor FAMA Nengeri Sarawak, Tuan Paza Dan, Sapit Direktor (Operasyen) FAMA Jaafar Lian sereta Pemesai Pelilih Bau, Anielia Siam. #UtusanBorneo