Sekula endang beguna amat dikena nyapai juluk menua, ku Simoi
Cari Berita

Advertisement

Sekula endang beguna amat dikena nyapai juluk menua, ku Simoi

Chief Editor | Berita Iban MY
February 10, 2018

Simoi Peri
LINGGA: Sekula endang beguna amat dikena nyapai juluk menua kelimpah nyadi palan endur bala nembiak ngiga pemandai dikena nempa mayuh agi rayat teulihka pemujur sereta nyaup agenda pemansang menua.

“Tang taja pia, pengawa tu patut disukung sereta nerima kerejasama penuh ari semua piak lebih agi ari bala pengajar, Gerempung Apai Indai enggau Pengajar (PIBG) enggau rayat ke besemak,” pia ku Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Lingga, Simoi Peri.

Kenu ku iya, ba jeman diatu disemayaka mayuh macham pekara ungkup kitai bekau ari pemansang teknologi pemadah enggau penyambung (ICT) ti ngujungka penyadi globalisasi ‘Dunya Nadai Adan’.

“Dikena terus nyapai pemujur dalam dunya global ke majak mar diatu, kitai patut besedia sereta nyikap bala nembiak enggau mayuh penemu, pengelandik ke tinggi sereta inovatif, ngembuan pemereti ati sereta meruan bebendar ngangkatka penau pengulih nembiak rebak baru dalam napi ubah enggau pemar,” ku iya.

Iya madah munyi nya rambau Pengerami Nyuaka Pemeri Kereban Sekula ngagai urung 100 iku nembiak Sekula Primari (SK) Lela Pahlawan, Lingga enggau Sekuka Bansa (SJK) Chung Hua, Lingga ditu ensana.

Ku iya, dikena ngenegap agi mayuh bengkah penemu, pengelandik bejaku lebih agi dalam  jaku Inggeris sereta ngajar mayuh pengelandik ba raban nembiak nyadi juluk besai ungkup sesebuah sekula.

Tang taja pia, ku iya pengawa ngulihka pemandai enggau pengelandik aja enda chukup nyema pekara ke mungkur pemanah ulah nadai dititih.

Pemanah ulah tu mih ti mandang enggau nyadi lalau laban nya isi pugu ke chukup beguna nyadika lalau nembiak rebak baru nempu pengidup ke mayuh pemar diatu.

Tandu Simoi mega, pemansang modal insan tu patut diperambu enggau manah seraya ngerunding pekara nya penuh. Semua penau enggau pengelandik bala nembiak patut dikerembaika enggau manah.

“ Kitai enggai semina nempa nembiak ti bagas macha bup ke semina nyulut ba akademik aja, tang patut ngembuan raban ke bela mansang ari sukut tubuh, runding, ulah enggau pemandai, bisi disiplin ke tinggi, chakah, patriotik sereta enda ngembuan ulah semina ngemeratka diri empu aja tang ulih nyaup komuniti.

“ Pengawa tu setipak enggau dua ari enam batang pekara dalam strategik Pelin Besai Pemansang Pelajar iya nya nempa menua enggau ngemansang modal mensia.

PIPP endang pelasar pemadu manah nyadi penyungkak juluk perintah dalam nyapai status menua mansang manggai taun 2020,” ku iya nerang silik.

Nya alai, nengah pemisi saup entara piak sekula enggau PIBG, iya deka nempa sekula tu nyadi lebih manah dalam ngangkatka pemaik pemutus akademik enggau kokurikulum nembiak ngambika terus nyulut sereta ulih ngangkatka agi sukung apai indai enggau komuniti ngagai sekula.

Pemanah kaul tu deka nyungkak pendiau belajar ti menyana lalu pulaika pemaik nembiak,” ku iya.

Ba pengawa nya, Simoi bisi ngungkup geran perintah ngagai dua buah Gerempung Apai Indai enggau Pengajar (PIBG) Sekula nya ungkup tuju ngatur pengawa sepanjai taun soda.

Sama bisi datai, Kepala Pengajar ari dua buah sekula nya, Sapit Ketuai Pampang Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) Lingga, Mohd Yusuf Lugom, Temenggong Abang Bohari Abang Zen, Kaunsilor Kunjang Nanang sereta bala pengajar ke bukai. #UtusanBorneo