Injil Seharitu: Hari Satu, 30 April 2018 dalam Minggu Ke Lima Musim Paska.
Cari Berita

Advertisement

Injil Seharitu: Hari Satu, 30 April 2018 dalam Minggu Ke Lima Musim Paska.

Admin | beritaiban@gmail.com
April 30, 2018


Injil Seharitu: Hari Satu, 30 April 2018 dalam Minggu Ke Lima Musim Paska.

John 14: 21 - 26

Ku Jesus bejaku ngagai bala murid Iya:
“Orang ke nerima lalu ngasika pesan Aku, nya meh orang ke rinduka Aku. Lalu orang ke rinduka Aku deka dikerinduka Apai Aku, lalu Aku deka rinduka sida, lalu mandangka Diri ngagai sida.”

Judas, (ukai Judas Iskariot) lalu bejaku ngagai Iya, “Tuhan, nama kebuah Nuan deka mandangka Diri ngagai kami, lalu enda ngagai dunya?”

Ku Jesus nyaut iya, “Orang ke rinduka Aku deka ngasika pesan Aku, lalu Apai Aku deka rinduka iya, lalu kami duai Apai deka datai ngagai iya, lalu diau enggau iya.

Barang sapa enda rinduka Aku, enggai ngasika jaku  Aku. Lalu jaku ti didinga kita nya ukai jaku Aku, tang jaku Apai ke ngirumka Aku.

“Aku udah nyebut utai tu lebuh Aku agi enggau kita. Tang Penyaup, iya nya Roh Kudus, ke deka dikirumka Apai dalam nama Aku, deka ngajar kita semua utai, lalu ngasuh kita ingatka semua utai ti udah disebut Aku ngagai kita.”- Injil Tuhan #MichaelIli