Injil Seharitu: Hari Dua, 8 Haribulan 5, 2018 dalam Minggu Ke-enam Musim Paska
Cari Berita

Advertisement

Injil Seharitu: Hari Dua, 8 Haribulan 5, 2018 dalam Minggu Ke-enam Musim Paska

Admin | beritaiban@gmail.com
May 8, 2018

Injil Seharitu: Hari Dua, 8 Haribulan 5, 2018 dalam Minggu Ke-enam Musim Paska.

John 16: 5 - 11

Ku Jesus bejaku ngagai bala murid Iya:
“Tang diatu Aku deka mupuk ngagai Iya ke udah ngirumka Aku. Tang taja pia, nadai siku kita nanya Aku, ‘Ka kini ke Nuan?’. 

Tang laban Aku udah madahka nya ngagai kita, ati kita balat tusah.

Tang enggau bendar Aku madah ngagai kita: kita untung enti aku mupuk, laban enti Aku enda mupuk, Penyaup enda datai ngagai kita. Tang enti Aku mupuk, Aku deka ngirumka Iya ngagai kita.

Lalu lebuh Iya datai, Iya deka ngayanka dunya amat salah ba pasal dosa, ba pasal pengelurus, enggau ba pasal ukum:
ba pasal dosa, laban sida enda arapka Aku; ba pasal pengelurus, laban Aku deka mupuk ngagai Apai, lalu kita nadai meda Aku agi; ba pasal ukum, laban iya ke merintah dunya tu udah diukum.” - Injil Tuhan  #MichaelIli #JuliaDonald