Header Ads

 • Baru Nyadi

  Pemesai bungkur NTD ditambah ari 500 ngagai 1,000 hektar

  Datuk Amar Douglas Uggah Embas

  KUCHING: Pemesai pinta bungkur Native Territorial Domain (NTD) ditambah ari 500 hektar ngagai 1,000 hektar, berindik ari perambu ubah Seksyen 6A(2) enggau Seksyen 6A(3) diterima, pengudah Rang Undang-undang (RUU) Kanun Tanah (Ubah) 2018 dikemendarka Kunsil Nengeri.

  Sapit Kepala Menteri ti mega Menteri Betanam Betupi Moden enggau Pemansang Kandang Menua, Datuk Amar Douglas Uggah Embas madahka, ubah nya dikemendarka pengudah perintah nengeri tauka Kepala Menteri mendingka penerang tauka penemu ke dibantaika Kaban Kunsil Nengeri maya bejuraika RUU Kanun Tanah (Ubah) 2018.

  Bisi 22 iku bala ADUN udah madahka pengirau sida iya nya ngeletakka semina angka pemesai 500 hektar aja ulih dipinta komuniti  asal nyadi NTD dibaruh Seksyen 6A endang bechiping laban guna sekeda komuniti engka lebih ari nya.

  Ku iya bala ADUN meri perambu ngambika pemesai ke ulih dipinta diubah ari 500 hektar ngagai 1,000 hektar, lalu perintah beratika perambu ubah nya.

  “Nengah ubah Seksyen 6A(2) pemesai pinta bungkur peminta Native Territorial Domain (NTD), diubah ari 500 hektar ngagai 1,000 hektar pemesai.

  “Taja pia menteri ti ngarika Kaunsil Aum Negeri Sarawak ulih ngemendar pinta NTD ngelui 1,000 hektar.

  “Lalu ubah Seksyen 6A(3)(b) ngungkupka pengawa meri surat pala tanah guna sama bansa asal ti ukai semina timpuh surat nya selama iya tang nyengkaum nadai bayar premium, suwa enggau chaj ke bukai,” ku iya.

  Uggah mantaika perambu ubah dua Seksyen nya pengudah macha ketiga kali sereta nyimpul jurai RUU Kanun Tanah (Pindaan) 2018 ba Aum Kunsil Nengeri Ke-18 Hari Keempat ke diatur ba Kompleks DUN ditu, kemari.

  Pekara ke sama mega ditandu iya maya nerangka silik ngagai raban pengarang berita ba aum pengarang berita ba Bilik Pengarang Berita di DUN, ti sama disempulang bala ADUN ke bukai.

  RUU Kanun Tanah (Pindaan) 2018  dikemendar Kunsil Nengeri pengudah disukung majoriti ADUN.

  “Kena 12 haribulan (Julai) pukul 12.12 tengah hari RUU Kanun Tanah (Pindaan) 2018 dikemendarka. Lalu maya Speaker Kunsil Nengeri (Datuk Amar Mohamad Asfia Awang Nassar) nanyaka penyampau ke setuju, aku meda baka tiap iku nyukung ubah tu nyengkaum sekeda DAP PKR,” ku iya dalam aum pengarang berita.

  Lebuh nyimpul jurai RUU Kanun Tanah (Pindaan) 2018, Uggah madahka tuju besai RUU nya dikena meri kuasa ngagai Native Territorial Domain (NTD) sereta mansutka surat pala tanah guna sama peranak menua asal, ti deka meri pengempu NTD ngagai surat nya.

  Pengudah surat nya dipansutka ku iya, nya deka dianggap baka surat pala tanah ti diberi di baruh Kanun Tanah lalu pemesai guna pengempu dalam surat pala tanah nya enda ulih dibuai Seksyen 132 Kanun Tanah.

  Nambahka nya,  batang tuju ubah RUU nya dikena mutarka penanggul nyadi ari pemutus Kort Federal dalam kes Tr Sandah bekaul suwa sementara kelimpah ari madamka ungkup dalam Ordinan Kanun Tanah (Ubah) 2007, ti bedau dipejalaika ti ngujungka chunto iya dipasuk baru ngagai Seksyen 5(2)(f).

  “Aku mega deka madah iya nya RUU tu ngenegapka agi ‘prinsip keinklusifan’.

  “Ke bendar, RUU udah dilangkar baka nya dikena nentuka prinsip nya. Kebuah pia laban kitai bisi lebih 30 raban  bansa asal, ti bisi adat enggau jalai pengidup diri empu.

  “Ketegal nya, pinta NTD dikena sereta ukai leka sebut ke nyauka sebaka enggau Pemakai Menoa enggau Pulau galau ungkup bansa Iban, ‘cari makan’ ungkup bansa Melayu, Tu’an ungkup bansa Bidayuh, lalu pia mega ke bukai,” ku iya. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads