Header Ads

 • Baru Nyadi

  PH Sarawak mantah Rang Undang-Undang Tanah (Ubah) 2018

  ENDA NGEMUAS ATI: (Duduk, tengah) Baru Bian disempulang Chong (duduk, kanan) dalam aum pengarang berita madahka sida enda puas ati enggau ubah Undang-Undang Tanah ti deka dipejuraika sehari tu.

  KUCHING: Pakatan Harapan (PH) Sarawak tetap enggau penemu sida mantah Rang Undang-undang Tanah (Ubah) 2018 ti deka dipejuraika sehari tu (Hari Tiga) ba Aum Kunsil Nengeri Ke-18.

  Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Baru Bian madah, nya enda ngelala sereta ngeringka beberapa pelasar konsep pemakai menua enggau Pulau Galau baka ti disahka kes beguna ari bidang kuasa bukai enggau bidang kitai ti madah hak orang asal nyengkaum pemerat ba tanah lalu ukai semina hak ngena reta orang bukai sementara lalu teulihka penguntung ari nya (usufructuary); ti semina nunjukka ba atas tanah.

  “Pengudah macha silik Rang Undang-undang Tanah (Ubah) 2018 (LCAB), ti dipadahka ngelala konsep Pemakai Menua (PM) enggau Pulau Galau (PG) dikena ngulihka Hak Adat Bumiputera (NCR) atas tanah di Sarawak, kami agi enda puas ati,” ku iya.

  Baru mansutka pekara nya dalam aum pengarang berita ke sama bisi digulu ADUN Kota Sentosa Chong Chieng Jen, ke diatur ba Bilik Media nyerumba Aum Kunsil Nengeri Ke-18 Hari Kedua ba Kompleks Kunsil Nengeri, kemari.

  Baru enggau Chong ti meri penerang nya tumu dalam aum pengarang berita kemari berindik ari enda ulih enggau bejuraika Rang Undang-undang Tanah (Ubah) 2018, sehari tu laban ti ngulu aum kabinet perintah besai.

  Seksyen 6A(1) LCAB nyebut enggau silik pasal ngelala “hak ngena reta orang bukai sementara lalu teulihka penguntung ari nya” aja, ti diberi reti “hak tauka pengelebih ti dikena tauka diasaika raban orang asal (raban bansa bumiputera) ba atas kandang bungkur menua bumiputera endur ngiga pemakai nyengkaum berikan sereta ngasu” (peda seksyen definisyen).

  Kedua, pemesai sesebengkah endur ti tau diberi ngagai raban peranak asal ba baruh konsep tu ditatak ngagai 500 hektar aja, (peda proviso ngagai Seksyen 6A(2) LCAB), ku iya.

  “Ba penemu kami, tanah NCR kitai tauka PM & PG enda ulih ditatak tauka disekat ngagai sesebengkah endur ti ditentukan perintah.

  “Pemesai kandang bungkur menua nya patut nitihka endur ti udah nyadi endur diau peranak menua dia belama belabuh ari maya aki ini sida suba nyentuk ke sehari tu,” ku iya.

  Nitih ku Baru, sida iya udah menang dalam kes PM enggau PG ti ngembuan pemesai bungkur lebih 10,000 hektar.

  “Ngeletakka pemesai PM enggau PG ngena chara tu bechiping sereta salah ari segi moral,” ku iya.

  Ketiga, Seksyen 6A(2) (3) (4) LCAB, madah peminta endur ngaku bungkur kandang menua tu digaga nengah Superintenden Tanah enggau Survei lalu deka dikemendarka Direktor Tanah enggau Survei.

  Lalu nyema direktor nulak peminta ti baka nya, nya ulih diapil ngagai menteri, ku iya.

  “Ba penemu kami, pengawa nentuka adat peranak asal di Sarawak enda ulih digaga nundaka penemu orang ukai asal tauka orang ke nadai penemu pasal adat orang asal.

  “Nya kebuah langgur kami pasal penumbuh siti ‘Indigenous Land Commission’ ti dipasuk raban pakar dalam adat peranak asal dikena mutarka isu tu nyadi perkara ti patut diadu,” ku iya.

  Bejaku baru, iya madahka positif ari ubah ti dilanggur atas aspek mendam (perpetuity) dalam surat pala tanah ti deka dipansut ba kan dang menua ke ari baruh kuasa (section 6A(3)(b).

  Tang tu aja enda ulih nerangka batang ti enda masuk akal ari ubah baka ti disebut di atas, ku Baru.

  “Kebuah baka di atas, kami enggau basa minta semua YB bukai ari perintah nengeri ngambika enda nyukung LCAB tu maya ia dipejuraika lalu diundi kena Hari Tiga laban tu ukai ti dijangka peranak menua asal,” ku iya.

  Rang Undang-undang Tanah (Ubah), 2018 deka dibantaika Sapit Kepala menteri ti mega Menteri Betanam Betupi moden, Tanah Adat enggau pemansang Kandang Menua, Datuk Amar Douglas Uggah Embas. #UtusanBorneo

  No comments

  Post Top Ad

  Deka nemu berita ti benung #TRENDING tauka #VIRAL ninting hari:

  Post Bottom Ads