PH begunaka timpuh panjai nentuka semaya ulih dikeamat
Cari Berita

Advertisement

PH begunaka timpuh panjai nentuka semaya ulih dikeamat

Chief Editor | Berita Iban MY
August 17, 2018

LOGO: Perintah baru Pakatan Harapan.

MIRI: Sepengudah menang ba Pengawa Bepilih Besai Ke-14 (PRU14) kena 9 Mei tu tadi, perintah Pakatan Harapan (PH) udah besemaya deka ngamatka sepuluh iti semaya dalam timpuh 100 hari nitihka manifestosida ke deka tembu saritu (Hari Lima, 17 Ogos) lalu enggau nya bisi dua per tiga ari langgur penemu nya udah dikeamat. 

Pemerati politik Dato’ Wan Zain Syed Mohdzar.

Sekeda ari semaya sida iya nya deka numbuhka komiti khas ti deka nasat bekaul isu kontroversi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) lalu isu ke ngaul mensia mayuh iya nya deka ngetuka Chukai Barang enggau Servis (GST) sereta deka ngurangka ungkus belanja nengah mayuh macham inisiatif. 

Kelimpah ari nya, entara semaya ke bukai iya nya deka mulaika hak Sabah enggau Sarawak nitihka Sempekat Malaysia 1963 (MA63), ngatur isu bekaul enggau rega minyak lalu udah meri subsidi petrol ba tikas ti ditagit, ngatur penyampau gaji minimun ba selampur menua, madamka semua utang ungkup raban FELDA sereta nyediaka skim EPF ungkup orang indu ti nadai bekereja. 

Ari sukut ngintu pengelantang pendiau, perintah udah nyediaka skim ‘Peduli Sihat’ ti meri RM500 ungkup sida ke bepenatai pemisi kurang ari 40 peratus (B40) ti berejister berubat di klinik peribit. 

Taja pia, Menteri Besai Tun Dr Mahathir Mohamad udah madahka maya bulan Jun tu tadi iya nya perintah begunaka lebih ari 100 hari dikena ngamatka semaya dalam manifesto PH lebuh PRU14 tu tadi lalu nengah timpuh ke panjai, iya pechaya perintah deka terus ngamatka semaya sida sebedau tu. 

Ngulihka pemenang endang pekara ti mudah tang mar deka ngamatka semaya kelebih agi menua ti napi mayuh penanggul, pia ku pemerati politik Dato’ Wan Zain Syed Mohdzar. 

Ku iya nambah, rayat meseti meri awak ngagai perintah baru dikena nyeruri ‘pengerusak’ sistem ti udah dipejalai perintah ke dulu. 

“Kitai udah meda mayuh ubah dalam sistem ke digaga opis menteri suba udah dipechahka ngagai sekeda opis menteri ngambika penyala makai suap ulih diketuka. 

“Ba aku, pekara tu ti endang berat ke patut dikemanah laban penyalah makai suap tu mih ti udah ngelemika soktor ekonomi menua tu.” ku iya madah ngagai The Borneo Post kemari. 

Timpuh 100 hari endang pedis deka ngubah semua pekara tu laban perintah PH napi mayuh pekara ti bekaul nganti pemesai perintah tinggi ke ditemu ngaul diri enggau penyalah makai suap lalu diganti enggau pemesai ti ngembuan integriti dikena ngemudika staff bukai dalam sistem kereja ke baru. 

“Pengawa ngetuka GST lalu udah diganti enggau SST udah dipejalai lalu mujur diubah dalam sepuluh hari, EPF ungkup orang indu ti udah belaki ke nadai kereja mega udah dipejalai lalu isu PTPTN bedau nyengala dipejalai laban opis menteri bekaul begunaka penerang ti baru, laban semua nama ti udah kena ‘blacklist’ udah dipansutka ari lis,” ku iya nerang. 

Wan Zain madah ngemunaska penyalah makai suap ukai siti pekara ti mudah, lalu perintah PH udah mujur mai ex-Menteri Besai Datuk Seri Najib Tun Razak ngagai kort bekaul penyalah makai suap sereta salah guna kuasa dalam timpuh 100 hari nya. 

“Enda semua semaya ulih dikeamat dalam timpuh 100 hari laban perintah napi pemar sereta sabotaj ari staff ke agi nyukung perintah Barisan Nasional (BN) lalu proses ngemanahka opis menteri agi dalam proses dikena nentuka penyalah makai suap enda ngerembai dalam orang gawa perintah. 

“Bekaul ungkus pengidup, kami agi meda nadai tanda bisi pengurang taja pan perintah udah muai enam peratus GST tang kami pechaya nya ulih dipejalai sepengudah perintah mayar penyampau chukai input GST ti bedau dibayar ari taun 2015 neyntukka 31 Mei taun tu ke udah ngaul billion ringgit lalu sekeda penyampau ke bedau ditemu agi ditasat,” ku Wan Zain madah seraya nambah utang menua RM1 trilion mega deka ditasat ke bekaul enggau projek mega. 

Ba kenang ke bukai, sentang isu mata duit Malaysia ti enda tegut dalam makit dunya, Wan Zain madah nya berindik ari gaya ekonomi dunya ke enda tentu. #TheBorneoPost