16 September 2018 - Hari Minggu Ke Dua Puluh Empat Musim Selama
Cari Berita

Advertisement

16 September 2018 - Hari Minggu Ke Dua Puluh Empat Musim Selama

Admin | beritaiban@gmail.com
September 16, 2018

Udah nya Jesus enggau sida murid Iya mupuk ngagai mayuh bengkah genturung pendiau di Siseria Pilipi, lalu di rantau jalai Iya nanya sida murid Iya, “Sapa Aku tu ku orang?”

16 September 2018 - Hari Minggu Ke Dua Puluh Empat Musim Selama

Bacha Ke Satu:

Isaiah 50: 5 - 9A

TUHAN udah ngasuh aku mereti, lalu aku enda angkat ngelaban Iya tauka ninggalka Iya.

Aku ngayanka belakang aku ngagai orang ke malu aku. Aku enda nagang sida, lebuh sida mechat aku, lebuh sida ngentun ragum aku lalu ngeludah mua aku.

Tang jaku pechat sida enda ulih ngemediska aku laban TUHAN ti Pemadu Tinggi nulung aku. Aku ngeringka diri natka pechat sida. Aku nemu diri enda ulih dipechat sida, laban Allah Taala semak aku, lalu Iya deka ngumbai aku nadai penyalah. Kati orang bisi berani bedawaka aku? Aram kitai sama mansang ngagai kort! Awakka iya bedawaka aku!

TUHAN ti Pemadu Tinggi deka bejaku ngarika aku. Nya alai, sapa ulih ngumbai aku udah ngereja penyalah?

Masmur Entara:

Masmur 116: 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6, 8 - 9

Saut (peda 9): Aku deka bejalai di mua TUHAN, di dunya orang ke idup.

Ke Satu
Aku rinduka TUHAN, laban Iya udah ninga aku, enggau sampi aku. Laban Iya nyingitka pending Iya ngagai aku nya alai aku deka ngangau seagi aku idup.

Saut: Aku deka bejalai di mua TUHAN, di dunya orang ke idup.

Ke Dua
Kuasa pemati bekelingika aku. Penakut aku ke pendam nyau malut aku. Aku takut sereta irau. Aku lalu ngangauka nama TUHAN, “O TUHAN, aku minta Nuan ngidupka nyawa aku!”

Saut: Aku deka bejalai di mua TUHAN, di dunya orang ke idup.

Ke Tiga
TUHAN kasih sereta badas. Allah Taala kitai endang kasih. TUHAN nyaga orang ke nadai daya. Lebuh aku dituntung penusah, Iya nyelamatka aku.

Saut: Aku deka bejalai di mua TUHAN, di dunya orang ke idup.

Ke Empat
Laban TUHAN udah ngelepaska aku ari pemati. Nagang ai mata aku pansut nagang aku teterap. Nya alai aku bejalai di mua TUHAN  di dunya orang ke idup.

Saut: Aku deka bejalai di mua TUHAN, di dunya orang ke idup.

Bacha Ke Dua:

St. James 2: 14 - 18

Nama penguntung kita, menyadi, enti kita ngumbai diri bisi pengarap, tang pengarap nya nadai ngereja utai? Kati pengarap ti baka nya ulih nyelamatka kita?

Enti sema menyadi lelaki tauka menyadi indu kita begunaka gari lalu nadai pemakai, lalu kita nyebut ngagai iya, 
“Mupuk meh nuan enggau selamat. Awakka nuan enda chelap, sereta bisi utai diempa,” tang kita enda meri iya utai ti dipeguna iya, nama guna nya?

Baka nya mega pengarap; pengarap mati enti iya nadai pengawa.

Tang sekeda orang deka nyebut, “Nuan bisi pengarap; aku bisi pengawa.” 

Pandangka ngagai aku pengarap nuan ti nadai pengawa, lalu aku deka mandangka ngagai nuan pengarap aku ngena pengawa ti dikereja aku.

Alleluia (peda Galatia 6: 14)

Alleluia, alleluia
Awakka aku semina temegahka regang Jesus Kristus Tuhan kitai, ti udah dikena ngeregang dunya ke aku, lalu aku diregang ke dunya.
Alleluia.

Bacha Injil:

Mark 8: 27 - 35

Udah nya Jesus enggau sida murid Iya mupuk ngagai mayuh bengkah genturung pendiau di Siseria Pilipi, lalu di rantau jalai Iya nanya sida murid Iya, “Sapa Aku tu ku orang?”

Sida lalu nyaut Iya, “John Pemaptisa. Orang bukai ngumbai Nuan Elijah, lalu sida ti bukai ngumbai Nuan siku ari sida nabi.”

Iya lalu nanya sida, “Kati ku kita? Sapa Aku tu ku kita?” 

Peter lalu nyaut, “Nuan tu Kristus.”

Jesus lalu berat-rat enda nyagi sida madahka pasal Iya ngagai orang.

Iya lalu belabuh ngajar sida murid Iya, madahka Anak Mensia enda tau enda balat diperinsa, lalu ditulak sida tuai bansa, sida tuai imam, enggau sida pengajar Adat, lalu dibunuh, lalu tiga hari udah bekau nya Iya deka angkat idup baru.

Iya madahka tu enggau terang ngagai sida. Peter lalu mai Iya ke tisi, lalu belabuh ngerara Iya.

Tang Jesus nguing lalu merening ngagai sida murid Iya, lalu ngerara Peter. 

Ku Iya, “Lari nuan ari Aku, Sitan. Laban nuan berundingka utai mensia, ukai utai Allah Taala.”

Iya lalu ngangauka orang mayuh sereta enggau sida murid Iya, lalu bejaku ngagai sida, 

“Enti orang deka nitihka Aku, awakka sida badu agi berundingka diri empu, ngesan regang diri, lalu nitihka Aku.

Laban barang sapa deka ngidupka nyawa diri, deka ngelenyauka iya, lalu barang sapa ngelenyauka nyawa diri ketegal Aku, enggau ketegal Berita Manah, deka ngidupka iya.”