Main hoi salah ba undang-undang
Cari Berita

Advertisement

Main hoi salah ba undang-undang

Staf @beritaibanMY
September 17, 2018

Gambar pengias.

KUALA LUMPUR: Main hoi tauka main kutu ianya siti penyalah ba undang-undang enggau ulih ditingang ukum mata duit enda lebih ari RM500,000 tauka dijil enda lebih ari sepuluh taun tauka kededua nya sekali.

Opis Tasat Jenayah Komersial (JSJK), nengah laman Facebook (FB) Cyber Crime Alert Royal Malaysia Police, madahka bisi beberapa kes pengudah orang ke ngepun tauka ‘indai hoi’ ngelalaika diri enggau nabanka duit ke dibayar bala ke ngambi bagi. 

Seksyen 3 Akta (Larangan) Kumpulan Wang Kutu 1971, salah di sisi undang-undang menjalankan perniagaan menganjurkan kumpulan wang kutu.

“Barang sapa ke bejalaika bisnis tauka ngaga raban duit hoi kutu tauka ngambi bagi ianya nya siti ngereja penyalah ba undang-undang. 

“Enti nyema dikenuku salah, ulih ditingang ukum mata duit enda lebih ari RM500,000 tauka dijil pengelama enda lebih ari sepuluh taun tauka kededua nya sekali,” ku iya lebuh dirandau pengarang berita.

Raban polis mega ngelalau orang mayuh ngambika nyikap diri enti deka ngambi bagi main hoi laban enda dikemendarka tauka salah ba undang-undang. Kelimpah ari nya, mudah kena kerakal tauka dikemula.

“Tang, enti indai hoi lari (ngelalaika diri), nuan agi ulih ngaga ripot polis ba balai polis besemak enggau kes nya dipindahka ngagai Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) kena bejalaika pengawa mansik,” ku iya.

Sebedau tu mega, bisi beberapa iti kes madahka mansa dikemulaka indai hoi tauka kompeni deka meri 'pakej umrah' enggau mayuh bengkah pakej ke narit ati. 

Kena 3 Jun 2018, sembilan indu ari Segamat, Johor, diripotka napi pengerugi beribu ringgit pengudah dikemulaka indai hoi beumur 30-an ke lari nabanka duit sida iya.

Mansa ke mayuh kena kerakal ianya indai orang, madahka main mata duit penyampau RM200 nyentuk ke RM4,500 ngichaka bulih mayuh agi asil nitihka janji ke dipadahka indai hoi ianya siku indu mega.