15 March 2019 - Hari Lima ba Minggu Keterubah Musim Lent
Cari Berita

Advertisement

15 March 2019 - Hari Lima ba Minggu Keterubah Musim Lent

Chief Editor | Berita Iban MY
March 15, 2019Bacha Ke Satu: Esekiel 18: 21 - 28

Ku TUHAN Allah Taala bejaku: “Enti orang ke jai badu agi bedosa, lalu ngasika Adat Aku, enti iya ngereja utai ti ngena sereta manah, iya enda mati.

Iya tetap deka idup.

Semua dosa iya deka diampun magang, lalu iya deka idup, laban iya ngereja utai ti ngena.

Kati nuan ngumbai Aku gaga meda orang ke jai mati?’ ku TUHAN Allah Taala nanya.

“Enda! Aku rindu agi meda sida nesal ati lalu idup.

“Tang enti orang ke lurus badu agi ngereja utai ti manah, lalu belabuh ngereja semua utai ti jai, baka ke dikereja orang ke jai, kati iya deka majak idup?

Enda! Nadai siti utai ti manah ti udah dikereja iya deka dikingatka.

Iya deka mati laban iya enda tetap ati ngagai Aku, enggau laban dosa iya.

“Tang ku nuan, ‘Utai ti dikereja TUHAN nya salah.’

Pendingka Aku, kita orang Israel.

Kati kita ngumbai Aku ngereja utai ngena jalai ti salah? Jalai kita ke salah.

Lebuh orang ke lurus badu agi ngereja utai ti manah, lalu belabuh ngereja penyai, lalu udah nya iya mati, iya mati laban penyai ti udah dikereja iya.

Lebuh orang badu agi bedosa, lalu ngereja utai ti ngena sereta manah, iya ngidupka nyawa diri.

Iya nemu utai ti dikereja diri, lalu badu agi bedosa. Nya alai iya tetap enda mati, tang deka idup.

Masmur Entara: Masmur 130: 1 - 2, 3 - 4, 5 - 7A, 7BC - 8

Saut (peda 3): Enti Nuan, O TUHAN nuliska dosa kami, sapa tan?

Ke Satu
Aku ngangauka Nuan, O TUHAN,
laban aku balat tusah.
Dingaka sabak aku, O TUHAN.
Pendingka kangau aku ke minta tulung!

SautEnti Nuan, O TUHAN nuliska dosa kami, sapa tan?

Ke Dua
Enti Nuan, O TUHAN nuliska dosa kami,
sapa tan?
Tang Nuan ngampun,
ngambika kami nangika Nuan.

SautEnti Nuan, O TUHAN nuliska dosa kami, sapa tan?

Ke Tiga
Aku nganti tulung ari TUHAN,
lalu aku manggaika pengadang aku ba semaya Iya.
Aku nganti TUHAN lebih ari jejaga ke nganti hari tawas,
lebih ari jejaga ke nganti hari tawas.
Israel, panggaika pengadang kita ba TUHAN.

SautEnti Nuan, O TUHAN nuliska dosa kami, sapa tan?

Ke Empat
Laban pengerindu Iya endang meruan belama iya
lalu Iya seruran nebus.
Lalu Iya deka nebus Israel
ari semua penyai sida.

SautEnti Nuan, O TUHAN nuliska dosa kami, sapa tan?

Aklamasi sebedau Injil (peda Esekiel 18: 31):

Lengkaka semua penyai ti benung dikereja kita, ku TUHAN,
lalu awakka runding enggau ati kita digaga nyadi baru.

Bacha Injil: Matthew 5: 20 - 26

Ku Jesus bejaku ngagai murid Iya: “Laban, Aku madah ngagai kita, enti kita enda lebih agi lurus ari sida pengajar Adat enggau orang Parisi, kita enda ulih tama Perintah serega.

Kita udah ninga pasal utai ti udah dipadahka ngagai orang ke dulu kelia, ‘Anang munuh orang; barang sapa munuh orang deka kena pechara.’

Tang Aku madah ngagai kita, enti kita ringat ngagai menyadi lelaki tauka menyadi indu kita enggau nadai kebuah-buah, kita deka kena pechara; lalu enti kita ngeleseka menyadi kita, kita deka dibai ngagai Kunsil; lalu enti kita nyebut, ‘Nuan tu beli’, kita deka dibuai ngagai api neraka.

Nya alai lebuh kita deka meri pemeri kita ba alta, lalu teingatka menyadi lelaki tauka menyadi indu kita bisi enda nyamai ati ngagai kita, tinggalka pemeri kita dia di mua alta, bebaik dulu enggau iya, udah nya baru kita mansang lalu meri pemeri kita.

“Bebaik enggau naka penyampat enggau orang ke bedawaka kita, lebuh kita benung mansang ngagai kot, enggai ke iya nyerahka kita ngagai hakim, lalu hakim nyerahka kita ngagai jejaga, lalu kita ditutup dalam rumah jil.

Enggau bendar Aku madah ngagai kita, kita enda ulih pansut ari rumah jil nya datai ke kita udah mayar semua utang kita.”