23 March 2019 - Hari Enam ba Minggu Kedua Musim Lent
Cari Berita

Advertisement

23 March 2019 - Hari Enam ba Minggu Kedua Musim Lent

Admin | beritaiban@gmail.com
March 23, 2019Bacha Ke Satu: Mikah 7: 14 - 15, 18 - 20

Awakka Nuan TUHAN nyadika pengibun bala nembiak Nuan, ti udah dipilih Nuan. 

Taja pen sida diau jauh ari pangan diri di menua puang, sida dikelingi tanah ti ami. 

Awakka sida mupuk lalu ngulam ba padang rumput ti galak di Basan enggau di Giliat, baka ke udah dikereja sida dulu kelia.

Gaga meh kereja ajih ke kami, TUHAN, baka ke udah dikereja Nuan lebuh Nuan mai kami pansut ari menua Ejip.

Nadai petara bukai ti sebaka enggau Nuan, O TUHAN. Nuan ngampun dosa bala nembiak Nuan ti agi idup. Nuan enda ringat belama iya, tang Nuan gaga ati ngayanka pengerindu Nuan ti meruan ngagai kami.

Nuan deka kasihka kami baru. Nuan deka ngelunjak dosa kami, lalu muai dosa kami ngagai buntut tasik!

Nuan deka ngayanka penetap ati Nuan, enggau pengerindu Nuan ti meruan, ngagai bala nembiak Nuan, iya nya peturun Abraham enggau Jakop, munyi ti udah disemaya Nuan ngagai bala aki ini kami dulu kelia.

Masmur Entara: Masmur 103: 1 - 2, 3 - 4, 9 - 10, 11 - 12

Saut (peda 8a): TUHAN endang kasih sereta rindu.

Ke Satu
Puji meh TUHAN, O semengat aku! Semua semengat, 
roh enggau tubuh aku, puji meh nama Iya ti kudus!
Semengat aku, puji meh TUHAN, 
lalu anang enda ingatka penelap Iya.

SautTUHAN endang kasih sereta rindu.

Ke Dua
Iya ngampun semua dosa aku 
lalu ngeraika semua penyakit aku.
Iya ngelepaska aku ari kubur 
lalu merekatka aku ngena pengerindu enggau pengasih.

SautTUHAN endang kasih sereta rindu.

Ke Tiga
Iya enda majak nganu. 
Iya enda ringat belama iya.
Iya enda ngukum kitai nitihka dosa kitai 
tauka malas kitai nitihka penyai kitai.

SautTUHAN endang kasih sereta rindu.

Ke Empat
Baka langit ti tinggi ari atas dunya, 
baka nya meh pemesai pengerindu Iya ke orang ke nangika Iya.
Baka timur ti jauh ari barat, 
baka nya meh penyauh Iya muai dosa kitai.

SautTUHAN endang kasih sereta rindu.

Aklamasi sebedau Injil (peda Luke 15: 18):

Aku deka angkat lalu pulai ngagai apai aku, lalu bejaku ngagai iya, 
“Apai, aku udah bedosa ngelaban serega enggau ngelaban nuan.”

Bacha Injil: Luke 15: 1 - 3, 11 - 32

Nyadi semua pengumpul chukai enggau orang ke bedosa, datai ngagai Jesus, deka mendingka Iya.

Orang Parisi enggau sida pengajar Adat lalu belabuh mut-mut. Ku sida, “Orang tu nyambut orang ke bedosa, lalu makai enggau sida!”

Nya alai Iya madahka sempama tu ngagai sida: “Orang siku bisi dua iku anak lelaki.

Anak iya ke biak bejaku enggau apai iya, ku iya, ‘Apai, beri aku semua ungkup aku ari reta tengkira kitai.’ Orang nya lalu bedua reta tengkira iya ngagai anak iya ke dua iku nya.

Dua tiga hari udah bekau nya, anak iya ke biak ngempuruka semua reta tengkira iya, lalu bejalai ngagai menua ti jauh, lalu masau reta tengkira iya idup ngena chara ti enda menuku.

Lebuh semua reta iya udah abis, lapar pungkang lalu nyadi di serata menua nya, lalu iya belabuh suntuk.

Nya alai iya makai gaji ba orang siku di menua nya. Orang nya lalu ngasuh iya gawa ba umai iya, engkani babi.

Iya tetenguk amat deka ngisi perut iya ngena asi babi, tang nadai ga orang meri iya utai diempa.

Tang lebuh iya nyau sedarka pemeli diri, iya lalu bejaku, ‘Semua orang gaji apai aku diberi pemakai lebih ari chukup, tang aku ditu mati lapar!

Aku deka angkat lalu pulai ngagai apai aku, lalu bejaku ngagai iya, “Apai, aku udah bedosa ngelaban serega enggau ngelaban nuan.

Aku enda patut agi dikumbai anak nuan. Gaga aku nyadi orang gaji nuan.”

Nya alai iya angkat lalu pulai ngagai apai iya. Tang lebuh iya agi jauh ari rumah, apai iya tepedaka iya, lalu sinu ati ke iya. Iya belanda lalu merap iya, lalu nyium iya.

Anak iya nya lalu bejaku ngagai iya, ‘Apai, aku udah bedosa ngelaban serega enggau ngelaban nuan. Aku enda patut agi dikumbai anak nuan.’ 

Tang ku apai iya bejaku ngagai bala ulun iya, ‘Bai jampat baju panjai ti pemadu manah, lalu rasukka ba iya. Rasukka tinchin ba tunjuk iya, enggau selipar ba kaki iya.

Ambi lalu sayat anak sapi ti pemadu gemu. Kitai deka makai selamat!

Laban anak aku tu udah mati, tang diatu iya idup baru. 

Iya udah lenyau, tang diatu iya udah ditemu.’ Sida lalu makai selamat.

“Lebuh maya nya, anak tuai iya agi di umai. Lebuh iya pulai ari umai, lalu datai semak rumah, iya ninga munyi musik enggau munyi orang ke betanda.

Iya lalu ngangauka siku ulun, lalu nanyaka reti utai nya.

Ku ulun nya nyaut, ‘Menyadi nuan udah datai, lalu apai nuan udah nyayat anak sapi ti pemadu gemu, laban menyadi nuan udah pulai enggau selamat.’

Iya lalu ringat lalu enggai tama. Apai iya pansut, lalu belabuh ngumbuk iya.

Tang ku iya nyaut apai iya, ‘Dinga nuan! Betaun-taun aku udah gawa ke nuan baka ulun, lalu aku nadai udah kala enda ngasika nuan. 

Taja pia, nuan nadai kala meri aku anak kambin, siku pen nadai, kena aku makai selamat enggau pangan aku.

Tang lebuh anak nuan tu datai ditu, ke udah masau semua reta tengkira nuan enggau indu sundal, nuan nyayat anak sapi ti gemu ke iya!’

Ku apai iya bejaku ngagai iya, ‘Anak, nuan endang seruran enggau aku, lalu semua utai ti dikemisi aku endang enggi nuan magang.

Tang kitai enda tau enda makai selamat lalu rami gaga ati, laban menyadi nuan tu udah mati, lalu diatu iya udah idup baru. Iya udah lenyau, lalu diatu iya udah ditemu.’”