1 Korint 13:4‭-‬5
Cari Berita

Advertisement

1 Korint 13:4‭-‬5

Chief Editor | Berita Iban MY
August 3, 2019


Pengerindu nya liat ati, nelap, enda kepapas, enda temegah tauka sumbung, tauka jai jaku enggau orang. Pengerindu enda berundingka diri empu, enda jampat ringat tauka bedendam. † 1 Korint 13:4‭-‬5 †