30 March 2020 - Hari Satu ba Minggu Kelima Musim Lent -->
Cari Berita

Advertisement

30 March 2020 - Hari Satu ba Minggu Kelima Musim Lent

Admin | beritaiban@gmail.com
March 30, 2020

“Awakka orang ke enda kala bedosa ari bala kita, dulu nuku iya ngena batu.” -John 8:7

Selamat lemai 30 March 2020 - Hari Satu ba Minggu Kelima Musim Lent, nuju semua bala menyadi dalam Kristus. Aram sembiang kitai:

Bacha Ke Satu:

Bup Susanna 1 - 9, 15 - 17, 19 - 30, 33 - 62 (Penambah ngagai Bup Daniel)

Di Babilon bisi siku lelaki benama Joakim.
Iya jadi enggau Susanna, anak indu Hilkiah.

Susanna nya indu ke bajik sereta kering dalam pengarap.

Apai indai iya bansa Judah ke kering ba pengarap lalu ngiring anak indu seduai nitihka Adat Moses.

Laki iya Joakim orang ke kaya amat. Rumah iya dikelinggi kebun ti badas, lalu orang Judah selalu begempuru baum dia laban semua sida bebasa amat ke iya.

Tiap iku orang ke bisi chara datai ngagai rumah Joakim, ti alai dua iku akim ningaka pechara dalam kot.

Ketuai raban bansa Judah dua iku nya empai lama udah dipadu megai pengawa nya.

Tuhan bisi udah nyebut pasal seduai tu, ku Iya, “Di Babilon bisi penyai; akim enda ulih meri lalau ngiring orang.”

Tiap-tiap hari maya tengah hari, lebuh semua orang nyau merarau, Susanna selalu bejalai dalam kebun.

Dua iku akim nya tetarit ati amat meda Susanna.

Nya alai, seduai nganti sereta nengkilaka iya.

Seduai nya ingin amat ke tubuh iya, nya alai seduai nyau enggai besembiang sereta enda ingatka tanggung pengawa seduai ke nyadi akim.

Nya alai seduai iya nganti maya ke ngena.

Bisi sekali Susanna enggau kuli iya dua iku bejalai di kebun baka selama.

Semina dua iku akim nya bisi dia, belalai nengkilaka Susanna.

Laban hari panas amat Susanna lalu deka mandi.

Nya alai ku iya bejaku ngagai kuli iya dua iku nya, “Alai seduai ngambi minyak kena mandi enggau minyak wangi, lalu kunchi pintu pagar ngambi orang enda ulih ngachau aku.”

Udah kuli nya pansut, akim dua iku nya lalu tekala nya engkechit ari endur seduai ke belalai, sereta belanda ngagai Susanna, lalu bejaku ngagai iya, “Semua pintu kebun udah dikunchi. Nadai orang meda kitai.

Kami duai udu ingin amat deka beleman enggau nuan, nya alai beri meh kami duai utai ti diketengukka kami.

Enti nuan enggai, kami duai deka mai nuan ngagai kot lalu besumpah nusi nuan ngasuh kuli nuan ke bukai ngambika nuan ulih kediri enggau siku orang bujang.”

“Enti baka tu nadai jalai aku,” pia ku Susanna.

“Enti aku nyerahka diri ngagai seduai, aku tentu deka diukum bunuh ketegal butang.

Enti aku enggai, agi meh aku kena panjuk seduai.

Tang deka agi aku dituduhka seduai ari ke bepenyalah ngelaban Tuhan.”

Iya lalu nyerauh enggau nyawa ti naka penginggar, akim dua iku nya pen lalu meradakka nyawa nyalah iya.

Siku ari seduai nya belanda lalu muka pintu pagar.

Lebuh bala kuli di rumah ninga orang nyerauh, sida tekala nya belanda ngagai kebun nengah pintu mit deka nemu nama utai ti ngachau Susanna.

Akim dua iku nya lalu nusi cherita seduai iya.

Lebuh bala kuli ninga cherita nya, sida tekenyit amat sereta malu.

Sida nadai kala ninga rita utai baka nya nyadi ba Susanna.

Hari siti, lebuh orang begempuru di rumah Joakim, akim dua iku nya datai, enggau ati ti bebendar deka bejalaika atur ti jai ngambika Susanna diukum bunuh.

Di mua orang mayuh seduai bejaku, “Kangauka Susanna bini Joakim, anak indu Hilkiah.”

Lebuh dikangau, iya datai enggau apai indai iya, bala anak iya, enggau semua kaban belayan iya.

Bala sida sebilik enggau semua orang bukai nyau labuh ai mata.

Udah nya akim dua iku nya bediri di mua orang mayuh, lalu ngengkah jari seduai atas pala Susanna sereta belabuh nyalah iya.

Iya nyabak, tang iya nengkadah ke atas ngagai serega laban iya arapka Tuhan.

Seduai dua nya meri penerang munyi tu: “Kami duai bejalai di kebun lebuh indu tu datai enggau dua iku indu kuli iya.

Iya ngunchi pintu besai lalu ngasuh kuli iya pulai.

Udah nya siku orang bujang ke belalai di kebun nya pansut, lalu mansang ngagai iya. Seduai iya gali berimbai.

Kami duai di sukut kebun nya, lalu lebuh kami meda utai ti nyadi, kami lalu belanda sereta nangkap seduai iya benung salah pengawa.

Kami duai nguji nangkap lelaki nya, tang iya kering agi ari kami duai.

Iya belanda muka pintu lalu rari tang kami ulih ngetanka indu tu.

Kami duai nanya iya sapa lelaki nya tadi, tang iya enggai madahka kami.

Kami besumpah, penerang tu endang amat.”

Orang dua iku nya ukai semina tuai raban bansa sida, tang mega akim, nya alai, orang arapka cherita seduai lalu ngasuh Susanna diukum bunuh.

Udah nya Susanna lalu ngangau enggau nyawa ti inggar, “Allah Taala ke meruan, nadai utai ulih dipelalaika ari Nuan; Nuan dulu nemu semua utai sebedau iya nyadi.

Diatu aku deka mati, tang Nuan nemu aku amat nadai salah.

Orang tu sigi bula. Nama kebuah aku mesti dibunuh?”

Tuhan ningaka sembiang iya lalu ngasuh siku orang bujang benama Daniel bejaku, sebedau Susanna dibai ke bukai ngambika dibunuh.

Daniel bejaku enggau inggar, “Aku enggai nabakka diri ba hal pemati iya!”

Semua orang malik magang ngagai iya lalu nanya, “Nama reti jaku nuan?”

Daniel bediri di mua sida lalu bejaku, “Orang Israel, naka meh pemeli kita.

Kati kita ngeletak ukum ngagai indu bansa Israel, bepanggai ba penerang ti baka nya? Kita nadai nguji ngiga penerang ti amat.

Kes tu patut didingaka baru. Penerang ti disebut orang nya bula.”

Nya alai semua orang berumban mulaika diri ngagai kot.

Pemesai ke gawa dia lalu bejaku ngagai Daniel, “Allah Taala udah meri nuan penemu taja nuan agi biak, nya alai aram enggau kami lalu terangka nama reti utai ku nuan.”

Ku Daniel madahka sida, “Serara akim dua iku nya. Awakka aku nanya seduai iya siko-siku.”

Udah nya Daniel ngangauka akim keterubah, lalu bejaku, “Nuan orang tuai ke jai, diatu nuan deka nanggung ukum semua dosa ti udah digaga nuan.

Nuan udah meri pemutus ti enda patut.

Nuan udah ngukum orang ke enda salah lalu ngelepaska orang ke salah, taja Tuhan udah madah, ‘Anang ngeletak ukum bunuh ngagai orang ke enda salah.’

Enti nuan amat bisi meda seduai iya, diatu padahka aku, ba baruh kayu ni seduai iya beleman?

“Ba baruh kayu ti mit,” pia ku saut iya.

Daniel bejaku, “Au meh! Pemula nuan nya tau munuh nyawa nuan. Melikat Allah Taala udah diasuh munuh nuan.”

Udah nya akim keterubah dibai ke bukai lalu akim kedua dibai betunga enggau Daniel.

“Nuan tu baka orang Kanaan ukai baka orang Judah,” ku Daniel bejaku ngagai iya.

Pemajik indu tu nyau ngelimpangka runding nuan lalu pengamah ati nuan ngasuh pikir nuan enda betul.

Nuan udah teleba ngayahka indu orang Israel peneka ati nuan laban sida takutka nuan, tang tu indu bansa Judah, iya sigi enggai nyerahka diri. Diatu padah ngagai aku, ba baruh kayu ni nuan meda seduai iya?”

Ba baruh kayu ti besai,” ku saut iya.

Daniel bejaku, “Au meh! Pemula nuan tau munuh nyawa nuan; Melikat Allah Taala udah nganti enggau pedang ba jari iya sedia deka munuh nuan. Udah nya baru seduai nadai agi.”

Udah nya semua orang manjung muji Allah Taala, ke nyelamatka orang ke arapka Iya.

Sida lalu ngelaban akim dua iku nya laban Daniel udah nentuka seduai iya meri penerang ti bula enggau sumpah.

Adat Moses madahka, orang ke meri penerang ti bula deka nerima ukum ti sebaka enggau orang ke kena dawa.

Nya alai, dua iku akim nya diukum bunuh, lalu indu ke nadai salah nya selamat.

Tauka:

Bup Susanna 41C - 62 (Penambah ngagai Bup Daniel)

Seduai lalu ngasuh Susanna diukum bunuh.

Udah nya Susanna lalu ngangau enggau nyawa ti inggar, “Allah Taala ke meruan, nadai utai ulih dipelalaika ari Nuan; Nuan dulu nemu semua utai sebedau iya nyadi.

Diatu aku deka mati, tang Nuan nemu aku amat nadai salah.

Orang tu sigi bula. Nama kebuah aku mesti dibunuh?”

Tuhan ningaka sembiang iya lalu ngasuh siku orang bujang benama Daniel bejaku, sebedau Susanna dibai ke bukai ngambika dibunuh.

Daniel bejaku enggau inggar, “Aku enggai nabakka diri ba hal pemati iya!”

Semua orang malik magang ngagai iya lalu nanya, “Nama reti jaku nuan?”
Daniel bediri di mua sida lalu bejaku, “Orang Israel, naka meh pemeli kita.

Kati kita ngeletak ukum ngagai indu bansa Israel, bepanggai ba penerang ti baka nya?

Kita nadai nguji ngiga penerang ti amat.

Kes tu patut didingaka baru.

Penerang ti disebut orang nya bula.”

Nya alai semua orang berumban mulaika diri ngagai kot.

Pemesai ke gawa dia lalu bejaku ngagai Daniel, “Allah Taala udah meri nuan penemu taja nuan agi biak, nya alai aram enggau kami lalu terangka nama reti utai ku nuan.”

Ku Daniel madahka sida, “Serara akim dua iku nya.

Awakka aku nanya seduai iya siko-siku.”

Udah nya Daniel ngangauka akim keterubah, lalu bejaku, “Nuan orang tuai ke jai, diatu nuan deka nanggung ukum semua dosa ti udah digaga nuan.

Nuan udah meri pemutus ti enda patut.

Nuan udah ngukum orang ke enda salah lalu ngelepaska orang ke salah, taja Tuhan udah madah, ‘Anang ngeletak ukum bunuh ngagai orang ke enda salah.’

Enti nuan amat bisi meda seduai iya, diatu padahka aku, ba baruh kayu ni seduai iya beleman?

“Ba baruh kayu ti mit,” pia ku saut iya.
Daniel bejaku, “Au meh! Pemula nuan nya tau munuh nyawa nuan.

Melikat Allah Taala udah diasuh munuh nuan.”

Udah nya akim keterubah dibai ke bukai lalu akim kedua dibai betunga enggau Daniel.

“Nuan tu baka orang Kanaan ukai baka orang Judah,” ku Daniel bejaku ngagai iya.

Pemajik indu tu nyau ngelimpangka runding nuan lalu pengamah ati nuan ngasuh pikir nuan enda betul.

Nuan udah teleba ngayahka indu orang Israel peneka ati nuan laban sida takutka nuan, tang tu indu bansa Judah, iya sigi enggai nyerahka diri.

Diatu padah ngagai aku, ba baruh kayu ni nuan meda seduai iya?”

Ba baruh kayu ti besai,” ku saut iya.

Daniel bejaku, “Au meh! Pemula nuan tau munuh nyawa nuan; Melikat Allah Taala udah nganti enggau pedang ba jari iya sedia deka munuh nuan.

Udah nya baru seduai nadai agi.”

Udah nya semua orang manjung muji Allah Taala, ke nyelamatka orang ke arapka Iya.

Sida lalu ngelaban akim dua iku nya laban Daniel udah nentuka seduai iya meri penerang ti bula enggau sumpah.

Adat Moses madahka, orang ke meri penerang ti bula deka nerima ukum ti sebaka enggau orang ke kena dawa.

Nya alai, dua iku akim nya diukum bunuh, lalu indu ke nadai salah nya selamat.

Masmur Entara:

Masmur 23: 1 - 3A, 3B - 4, 5, 6

Saut (4ab): Taja pen aku bejalai nengah darung kelemayang pemati, aku enda takut, laban Nuan bisi enggau aku.

Ke Satu
TUHAN pengibun aku. Aku nadai suntuk utai.
Iya ngasuh aku belelak ba padang rumput ti galak
lalu nguluka aku ngagai ai ti tenang.
Iya ngasuh aku kering baru.

Saut: Taja pen aku bejalai nengah darung kelemayang pemati, aku enda takut, laban Nuan bisi enggau aku.

Ke Dua
Iya ngiring aku nengah jalai ti ngena,
ketegal nama Iya.
Taja pen aku bejalai nengah darung kelemayang pemati,
aku enda takut, laban Nuan bisi enggau aku.
Pemalu enggau tungkat Nuan ngasuh aku likun.

Saut: Taja pen aku bejalai nengah darung kelemayang pemati, aku enda takut, laban Nuan bisi enggau aku.

Ke Tiga
Nuan nyendiaka pengerami makai besai ke aku
di mua munsuh aku.
Nuan nata pala aku ngena minyak
lalu ngisi jalung aku penuh.

Saut: Taja pen aku bejalai nengah darung kelemayang pemati, aku enda takut, laban Nuan bisi enggau aku.

Ke Empat
Aku nemu, pemanah enggau pengerindu Nuan
deka meruan enggau aku sepemanjai umur aku.
Lalu aku deka diau dalam rumah TUHAN
belama lama iya.

Saut: Taja pen aku bejalai nengah darung kelemayang pemati, aku enda takut, laban Nuan bisi enggau aku.

Aklamasi sebedau Injil (peda Esekiel 33: 11):

Aku enda rindu meda orang ke bedosa mati, ku TUHAN;
Aku rindu agi meda sida badu agi bedosa, lalu idup.

Bacha Injil:

John 8: 1 - 11

Jesus lalu mupuk ngagai Bukit Kana.

Tumu pagi hari siti, Iya datai baru ba Rumah Sembiang.

Semua orang datai ngagai Iya.

Iya lalu duduk, lalu belabuh ngajar sida.

Sida pengajar Adat, enggau sida orang Parisi lalu mai siku indu ke udah ditangkap butang, lalu ngasuh indu nya bediri di mua semua sida, lalu bejaku ngagai Jesus,

“Pengajar, indu tu udah ditangkap butang.
Nyadi dalam Adat, Moses ngasuh kitai nuku orang ke baka tu ngena batu. Baka ni ku penemu Nuan?”

Sida nyebut nya kena sida nguji Iya, ngambika sida ulih bedawaka Iya.

Jesus meremi, lalu nulis ba tanah ngena tunjuk Iya.

Ninga sida ituk nanya Iya, Iya bediri lalu bejaku ngagai sida,

“Awakka orang ke enda kala bedosa ari bala kita, dulu nuku iya ngena batu.”

Iya lalu meremi baru, lalu nulis ba tanah ngena tunjuk Iya.

Lebuh sida ninga nya, siku-siku sida lalu mupuk ari endur nya, berengkah ari sida ke tuai. Semina Jesus aja agi tinggal, enggau indu ke bediri di mua Iya.

Jesus bediri lalu bejaku enggau indu nya,
“Indu, ni bala sida nya tadi? Kati orang nadai udah ngukum nuan?”

Indu nya lalu nyaut, “Nadai, Tuhan.”

Lalu ku Jesus bejaku, “Aku pen enda meh ngukum nuan. Mupuk meh nuan, tang anang agi bedosa.”