Selamat Hari Gawai.. Gayu jani, jelu tupi taun tu wai... -->
Cari Berita

Advertisement

Selamat Hari Gawai.. Gayu jani, jelu tupi taun tu wai...

Admin | beritaiban@gmail.com
May 31, 2020

Selamat Hari Gawai 2020! (#AnakBorneo Picha)

Selamat tengahari ngagai semua bala menyadi, nama pengawa kita wai?. Udah berengkah bebelaka pemakai kena ngintu makai serumpu lemai tu wai..

Gayu jani enggau jelu tupi Gawai taun tu ketegal mayuh bala kitai ke gawa tauka diau ba nengeri tauka di menua bukai enda ulih pulai laban kitai agi belaban enggau munsuh ti enda dipeda iya nya, COVID-19.

Dini alai empa enti nya munuh siku jani maya Gawai taun tu, nadai bala enggau makai. Nya kebuah kami madah gayu jani taun tu, reti gayu tu ukai semina ulih dikena ba mensia aja tang leka jaku gayu mega ulih dikena ba utai ti tumbuh enggau idup mega.

Kelimpah ari nya, ba menua Atur Mindah Besekat Ke Bisi Penetap (PKPB) agi dipejalaika perintah enggau anang lali.

Kitai semina dikemendarka perintah ngintu Hari Gawai sehari tu aja, pagila enda tau ngabang!

Barang sapa ti ngelaban Atur PKPB ulih ditinggang ukum ti udah ditukuka perintah.

Ukai reti perintah enda ngenang tauka enda ngasuh kitai serumpu ngintu pengerami Hari Gawai bebala mayuh baka ngelamatu tang sida iya deka nyaga pengelikun sereta pengerai semua kitai.

Nganti kitai nyau udah nyengala menang ngelaban penyakit COVID-19 tu ila, nadai orang ensayauka kitai deka ngintu pengerami..

Ni ku kita mih ka ngintu pengerami maya nya. Ka betanda nyentukka lemi pala patung tau mih tang anang ga nyau beganjuh 24 jam. Bebasa mimit mega ke orang berimbai bilik tauka rumah enggau kitai..

Berebak enggau tu, kami ari raban Berita Iban Online | beritaiban.com deka meri Selamat Hari Gawai 2020! Gayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, nguan menua. Ohha! Ngarapka taun tu semua kitai bulih insur ti manah agi ari taun ke udah. Tuhan merekat semua.. 🙏

Anang enda nitihka chara ti udah dipadahka opis pengerai lebuh kitai ngintu pengerami Hari Gawai taun tu. Rami-rami ga.. Atur PKPB anang enda nunda! Nyangkung kami ngirup ai pengayu legi madi! Ohhaaaa! 🍻