COVID-19: Dua kes positif baru, sembilan udah suman -->
Cari Berita

Advertisement

COVID-19: Dua kes positif baru, sembilan udah suman

Admin | beritaiban@gmail.com
May 5, 2020

Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Douglas Uggah Embas. (UKAS picha)

KUCHNG: Sarawak sehari tu ngerikodka dua kes positif COVID-19, iya nya siti kes ba Pelilih Kuching enggau siti agi di Samarahan.

Tang ba 38 Pelilih bukai nadai ngeripotka nenama tauka nadai kes.

Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Douglas Uggah Embas, ti mega nyadi Chairman Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Negeri Sarawak (JPBNS) madah ba Aum Pengarang Berita Ninting Hari COVID-19 madahka, sembilan agi kes udah suman enggau sida iya udah diasuh pulai (discaj) ari sepital.

Ari sembilan kes nya, lapan kes ari Sepital Besai Sarawak enggau siti kes ari Sepital Miri.

Ku Uggah, ari semua penyampau kes, 59 peratus kes positif COVID-19 udah suman enggau sida udah diasuh pulai ke rumah sida iya empu.

Tang taja pia, penyampau PUI sehari tu iya nya 77 kes enggau 122 kes agi nganti pemutus peresa ari makmal.

Bekaul enggau pengawa ngiga sereta nyidi (ACD) di Desa Ilmu enggau Unigarden, Samarahan, udah tembu kena 3 Mei 2020.

“Urung penyampau 15,583 orang udah diperesa pengerai enggau 885 iku orang udah datai kena ngambi chunto (sampel),” ku iya.

“Asil ari pengawa ngiga sereta nyidi nya, tiga kes positif udah ulih ditemu enggau sida iya tiga udah dipasuk ke Sepital Besai Sarawak ngambika ulih diperubatka enggau silik agi.