Pelajar ti dikuarantin ba rumah, enti sida ditemu pansut ulih kena ukum.. -->
Cari Berita

Advertisement

Pelajar ti dikuarantin ba rumah, enti sida ditemu pansut ulih kena ukum..

Admin | beritaiban@gmail.com
May 25, 2020

ILLUSTRASYEN PICHA: Siku pelajar indu ngena pemampul idung enggau mulut (mask) enggau gelang tanda.

Pelajar Institusyen Sekula Tinggi Perintah enggau Swasta ti diasuh dikuarantin ba rumah pengelama 14 hari dipinta diau ba rumah sepemanjai timpuh nya enggau enda dikemendarka pansut tauka mindah ke bukai.

Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Sarawak (JPBN), dalam penerang sehari tu tadi madahka, enti nyema sida iya ditemu ba endur palan orang mayuh (public places), sida deka ditinggang ukum ari baruh ‘Ordinan Perlindungan Kesihatan Awam 1999 : Perintah Perlindungan Kesihatan Awam (Langkah-Langkah Menjalankan Aktiviti Di Kawasan Jangkitan Tempatan) (No.2), 2020.’

“Dipejalaika ari baruh ‘Seksyen (15) 3 (1)’, barang sapa ti enda nitihka tetiap chara ti udah dipadahka menteri kena ngemata tauka matau pejalai ba dalam nengeri.

“Ba genteran dalam (1) di atas, iya nya nyengkaum bekenaka perengka kena ngiga elektronik tauka semua pekara ti dipansutka JPBN Sarawak sereta dikemendarka menteri,” ku JPBN.

Ba penerang nya mega, semua pelajar ti baru pulai ke Sarawak mega dipinta ngaga peresa COVID-19 ba Pelilih sida iya empu.

“Semua pelajar deka dikanggauka raban Opis JPBN sereta sama besaup enggau raban Opis Menteri Pengerai Malaysia (KKM) kena ninggika agi chara raban nyidi kontak ngambika sida ulih nemu enggau jampat agi kontak semak enggau kes positif ke baru,” ku iya.

Kelimpah ari nya, ngagai sida ke ngintu Hari Gawai, ngabang Gawai ari rumah ke rumah enggau ari rumah panjai ke rumah panjai enda dikemendarka.

Sehari tu tadi, Sarawak udah ngerikodka empat kes positif COVID-19 ke baru, nyadi penyampau kumulatif kes positif iya nya, 549 kes.