Perintah Sarawak setuju, Atur PKPB deka dipejalaika di Nengeri Sarawak -->
Cari Berita

Advertisement

Perintah Sarawak setuju, Atur PKPB deka dipejalaika di Nengeri Sarawak

Admin | beritaiban@gmail.com
May 6, 2020

Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Douglas Uggah Embas benungba Aum Pengarang Berita Ninting Hari COVID-19 Sarawak ti diatur ba Begunan DUN Lama ditu, kemari. (UKAS picha)

KUCHING: Komiti Mutarka Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBNS) setuju deka nitih Atur Nagang Pemindah Nitihka Penetap (PKPB), tang ke pemadu beguna bendar Prosedur Operasyen Standard (SOP) sereta Jaku Lalau ti udah ditetapka nya enggau ni bagi ke engkeman agi nitihka gaya di nengeri tu.

Sapit Kepala Menteri, Datuk Amar Douglas Uggah Embas madah, komiti benung bejalaika pansik tauka agi ngaga research pasal SOP nya.

“Kitai endang udah madah ari pun suba, kitai deka mansik tauka ngaga research pasal dulu SOP ke dipansutka perintah besai ari Kuala Lumpur, pengudah nya baru kitai deka nentuka bagi ke engkeman agi dikena ba menua kitai.

“YAB Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ti bisi ngulu aum nya, madahka kitai deka mansik dulu SOP nya sereta deka nentuka bagi ke engkeman enggau Sarawak,” ku iya lebuh ditanya sekalika Sarawak nitihka PKPB tauka enda.

Ku iya, ba Sarawak urung 74 peratus kandang endur dalam kategori zon gadung lalu ke bukai zon kuning enggau mirah.

“Nya alai kitai deka mansik dulu ni bagi pengawa ke patut tauka enda dipejalaika ba zon gadung enggau nama pengawa ke patut dijaga dalam zon mirah,” ku iya.

Sebedau tu, iya madahka JPBS maya baum kemari setuju enggau strategi ungkup Sarawak maya PKPB.

Iya madahka nengeri deka nentuka pengawa tauka pekara ke nadai agi ditagang, lalu PKPB deka ditentuka ngambika enda ngenusahka pengawa nyaga pengerai mensia mayuh.

“Strategi PKPB di Sarawak, keterubah ngaluska prosedur operasyen standard (SOP).

“Ba renggat kedua, kitai ngelala orang ke bisi pemerat ba pekara nya enggau SOP sereta Jaku Lalau, tu beguna bendar awakka sida nemu nama ke patut dikereja ke lebih agi enggau gaya kitai diatu iya nya patut ngemeran sereta ngemeratka penyauh sosial enggau pemeresi diri, kitai deka orang ke bisi pemerat ba pekara meretika pekara tu maya beoperasyen.

“Lalu ke lumur Tiga, lebuh PKPB udah dipejalaika (beoperasyen) kitai deka bejalaika ngemata enggau neritka SOP, iya ti udah dibagi ngagai dua kategori iya nya operasyen ba zon gadung sereta operasyen dalam zon kuning enggau mirah,” ku iya.

Semua pengawa bedagang (ekonomi) ti deka dibuka tauka beoperasyen baru, patut nitihka SOP enggau Jaku Lalau ke udah ditetapka kitai nya.

Ku iya dulu ari nya, madahka menteri ba nengeri ti megai tanggungpengawa bekaul enggau pengerai mensia mayuh tau ngaga atur kena ngaduka pemindah mensia mayuh dalam kandang endur ti kena rampit, enggau netapka chara nagang penyakit nya ari ngelekai.

Iya madahka kuasa tu disediaka nengah Seksyen 15, Ordinan Nyaga Pengerai Mensia mayuh 1998, ti ngenukuka undang-undang nitihka kuasa udang-undang nengeri  ari baruh Perkara 7 ‘Concurrent List’ ba dalam Tusun Kesemilan Konstitusyen Perintah Besai.

Taja pia nyadi kaunsil kandang menua, ngemansutka lisin, permit dagang enggau ke bukai bekaul pekara nengeri, ku iya, nengeri deka nentuka semua aktiviti nitihka undang-undang enggau atur Kaunsil Kandang menua, ti nyengkaum nama ke digaga ari baruh Ordinan Nyaga Pengerai Mensia mayuh.

Atur Mindah Besekat Nitihka Penetap (PKPB) berengkah dipejalaika 4 Mei 2020 (Hari Satu) udah digazet, lalu ngujungka semua atur ari baruh Atur Mindah Besekat (PKP) ke ngelama tu, automatik diketuka tekala nya tauka dikinsil.

Nya alai, Menteri Kanan (Pengelikun), Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob madah, semua orang di serata menua sekalika di nengeri enggau pelilih menua bepanggai ba Prosedur Operasyen Standard (SOP) ti udah ditetapka baka ti digazet nitihka Akta Nyeliah enggau Nagang Penyakit Berampit 1988 (Akta 342) agi dipejalai sereta diteritka.

Ku iya, lebuh PKPB tauka PKP 5 tu udah digazet, reti nya PKP 4 ti udah digazet sebedau tu dikinsil, laban nya digazet sereta bisi hari bulan ke baru ngepun enggau abis timpuh.

“Nya alai PKP 4 ti udah digazet sereta dikinsil laban diatu kitai udah datai ba PKP 5, enggau tu nadai pansut isu bisi sekeda orang enggai nitihka atur nya laban (enti enda nitih) nya salah ba undang-undang Malaysia,” ku iya ba aum pengarang berita di Putrajaya, ensanus.